Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Žák a motivace

Žák a motivace

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o významu motivace v procesu učení. Úvodní část přibližuje aspekty motivace a poukazuje na její význam pro učení. Poté autorka motivaci klasifikuje v kontextu procesu učení a v klíčové části práce se obrací k faktorům ovlivňujícím motivaci. Po jejich stručném přehledu podrobněji rozebírá ty, které mají značný význam pro učitele i žáka, a to úspěch a neúspěch, odměny a tresty.

Obsah

1.
Vymezení pojmu motivace
2.
Klasifikace motivace
3.
Faktory ovlivňující motivaci
3.1.
Faktory
3.2.
Úspěch a neúspěch
3.3.
Odměny a tresty

Úryvek

"3. Faktory ovlivňující motivaci
Na motivaci k učení působí celá řada faktorů, jejichž znalost a schopnost využití představuje pro učitele nezbytnou podmínku. K faktorům ovlivňujícím motivaci patří:
• novost situace,
• činnost a aktivita žáka,
• sociální faktory (společná činnost, spolupráce, soutěžení),
• stanovení cíle (cíl je nutné vymezit v závislosti na věku),
• zájem (usnadňuje učení, je možné na něj navázat ve školních podmínkách),
• spojení školního učení s žákovými životními cíli,
• tendence dokončit daný úkol (je-li aktivita žáka přerušena ve stádiu dosahování úkolu, má tendenci se k nedokončenému úkolu vrátit),
• úspěch a neúspěch ve vyučovacím předmětu,
• odměny a tresty.
Každý z těchto faktorů má ve školních podmínkách své místo v určitých situacích. Žádný z nich nelze podcenit ale ani přecenit. Zde se proto zaměřím na ty, které mají značný význam pro učitele i žáka ve většině učebních činností.

3.1 Úspěch a neúspěch
Jeden z nejdůležitějších a nejsledovanějších motivačních faktorů představuje úspěch a neúspěch. Úspěch je sám o sobě odměňující, protože informuje o správnosti žákova postupu, o adekvátních schopnostech, dovednostech, vyvolává příjemné emocionální prožitky, má vliv na zvýšení sebehodnocení a jistoty žáka, zesiluje počáteční motivaci. Síla motivace se obecně zvyšuje s prožitky úspěchu. Navíc je žák většinou odměňován učitelem, rodinou i širším sociálním zázemím, čímž je samotné pozitivní působení úspěchu ještě zesilováno prostřednictvím vnější motivace. Úspěch žáka rovněž zpětně posiluje a zlepšuje vztah mezi učitelem a žákem. Obliba školy a vyučovacího předmětu je totiž z velké části založena na oblibě učitele a snaha dosáhnout v daném předmětu úspěchu je většinou motivována kladným vztahem mezi učitelem a žákem. Úspěch přitahuje jedince rovněž k opakování podobné činnosti, podílí se tedy na vzniku zájmu o danou oblast. Zájem je velice cenný z psychologického hlediska, protože šetří energii žáka a oddaluje nástup únavy. Na školní úspěch však nelze nahlížet pouze z hlediska výborných známek a odpovídajícího chování – v popředí zájmu učitelů nemohou být pouze výsledky, existuje zde totiž riziko mechanického učení bez porozumění. Naopak neúspěch má značný negativní vliv na sebehodnocení žáka. Žák musí vyvinout značné úsilí, aby neúspěch překonal a udržel si svoji úroveň sebeobrazu. Trvalé, opakující se neúspěchy mohou vyvolat stav, který se v psychologii označuje jako naučená bezmocnost, tj. taková situace, kdy jedinec ztrácí kontrolu nad svým prostředím a nemá šanci změnit svoji situaci, ať dělá cokoliv. Ve škole se neúspěch manifestuje ve formě neprospěchu, špatných známek, neadekvátního chování apod. Přestože neúspěch ovlivňuje motivaci negativním způsobem, každý žák by s ním měl mít zkušenosti, aby si mohl vytvořit techniky potřebné pro jeho překonání. Nicméně se doporučuje, aby žák ve třídě prožíval především úspěch, což se někdy jeví být neproveditelné, protože ve třídě funguje poměrně dobře proces sociálního srovnávání a vzájemného hodnocení. Důležitým momentem se tak stává míra úspěchu a neúspěchu. Tato problematika byla rozvíjena v oblasti výkonové motivace, kde byly stanoveny základní motivační tendence, které mají vliv na chování žáka v úkolových situacích. Na základě těchto tendencí pak rozlišujeme:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23160
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse