Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy automatizace průmyslových systémů

Základy automatizace průmyslových systémů

Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin obsahují výklad základní problematiky vědní disciplíny automatizace průmyslových systémů. Po objasnění důležitých pojmů je provedeno rozdělení snímačů neelektrických veličin a popsána funkce převodníků. Většinová část práce se poté zajímá o regulaci, regulátory a regulované soustavy a jejich nejrůznější souvislosti. Prostor patří ale také tématu blokové algebry. Na závěr jednotlivých tematických bloků jsou zadány příklady, které ale nejsou vždy vyřešeny.

Obsah

1.
Základní pojmy a rozdělení automatizačních prostředků
1.1.
Řízení
1.2.
Regulace
1.3.
Regulátor
2.
Snímače neelektrických veličin
2.1.
Rozdělení
2.2.
Snímače polohy
2.3.
Snímače teploty
2.4.
Snímače tlaku
2.5.
Absolutní a přírůstkový snímač
2.6.
Převodníky
3.
Přenos informací a obvody pro zpracování informací
3.1.
Převodníky a jejich využití
3.2.
Modem
3.3.
Sériový přenos RS232, RS 485
4.
Popis lineárních regulačních systémů
4.1.
Vlastnosti systému
4.2.
Laplaceova transformace
4.3.
Přechodová a frekvenční charakteristika
5.
Typové členy v LT a jejich vlastnosti
5.1.
Přenosové funkce proporcionálních členů
5.2.
Kmitavý článek, setrvačný člen
5.3.
Derivační člen
5.4.
Integrační člen
6.
Regulované soustavy statické a astatické
6.1.
Regulované soustavy statické
6.2.
Regulované soustavy astatické
7.
Regulační obvody v automatizaci
7.1.
Typy regulačních obvodů
7.2.
Jednoduchý regulační obvod
7.3.
Adaptivní a fuzzy regulace
8.
Bloková algebra
8.1.
Využití, podmínky
8.2.
Výsledné přenosy řazení bloků
8.3.
Pravidlo na přemístění místa sumace
8.4.
Pravidlo na přemístění místa rozvětvení
9.
Regulační obvod
9.1.
Blokové schéma
9.2.
Přenos řízení
10.
Stanovení náhradního přenosu regulované soustavy
10.1.
Identifikace a její metody
11.
Složené regulátory
11.1.
Složené regulátory – tvorba
11.2.
Regulátor PID se setrvačního 0. řádu
11.3.
Amplitudové a fázové charakteristiky
12.
Optimální nastavení průmyslových regulátorů
13.
Nespojitá regulace a číslicová regulace
13.1.
Vymezení
13.2.
Regulace žehličky
13.3.
Hystereze
13.4.
Nespojité regulátory
13.5.
Číslicová regulace
14.
Volba regulátoru k regulovaným soustavám
14.1.
Soustavy statické a astatické
14.2.
Složka P, I, D
14.3.
Korekční členy

Úryvek

"1. ZÁKLADNÍ POJMY A ROZDĚLENÍ AUTOMATIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Co je řízení – je to působení řídícího členu na řízený, snažíme se dosáhnout předem stanoveného
stavu.

Rozdělení řízení – dělíme jej na ovládání, regulaci a řízení kyb. zařízením, popř. lin. a nelineární

Co je regulace – zařízení udržuje samočinně vlastnosti dané operace v určitých mezích, kontroluje
ho a reguluje. Má zavedenou zpětnou vazbu.

Rozdělení regulace – ruční – akční veličinu nastavujeme ručně (přívod plynu), díváme se na
měřák a regulujeme.

automatické – samočinně udržuje podle zadaných podmínek hodnoty reg.vel.

konstantní - požadujeme, aby reg. veličina byla natavena na konstantní hodnotu

(grafy)

programová - druh regulace, požadujeme aby se regulační veličina (y) měnila v předepsaných velikostech a v předepsaném čase, podle předepsaného programu

(grafy)

vlečná – (servopohony)- podobně jako u programové, není řídící veličina konstantní. Při vlečné regulaci se řídící veličina mění v závislosti na jiné fyz. veličině, než je čas.

spojitá - (zesilovače) - signály regulačního obvodu se mění spojitě (plynule), lze
dosáhnout vysoké kvality, nevýhodou je ale větší spotřeba energie (na akčním
členu),vysoká. cena.

nespojitá - (žehlička) - často používání pro velký silový výkon, podobná jako
impulsová a číslicová regulace, výstup se mění skokově.

lineární - obsahuje pouze lineární členy, platí přímá úměra mezi hodnotou jejich vstupní a výstupní veličiny, příliš často se nevyužívají.

nelineární - ne většině nelinearita zhoršuje kvalitu regulace, v některých případech nelinearitu zavádíme úmyslně.

deterministické – vazby mezi prvky systému a událostmi jsou přísně a jednoznačně určeny předem.

pravděpodobnostní – vazby mezi prvky a událostmi mají pravděpodobnostní charakter"

Poznámka

Orientační body textu jsou zvýrazněny tučně a podtržením.
Součástí práce jsou grafy, schémata a nákresy, rozsah čistého textu činí cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24113
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse