Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy biochemie

Základy biochemie

Kategorie: Biologie, Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vhodná především jako učební text pro obor lékařská biochemie. Tomu je podřízen rozsah a obsah zpracovaných kapitol. Text seznamuje s biochemií od samotných základů, věnuje se výměně látek, komunikaci v těle vyšších živočichů a podrobně zpracovává problematiku týkající se enzymů. Uvádí jejich definici i strukturu a popisuje katalyzované reakce. Dále informuje o klasifikaci enzymů, jejich katalýze a také kofaktorech.

Obsah

1.
Podstatou života je Výměna látek a energie
2.
Biologicky nejvýznamnější látky živočišného těla
3.
Principy komunikace v těle vyšších živočichů
4.
Celkový přehled metabolismu
5.
Enzymy jsou faktory umožňující metabolické reakce
5.1.
Proč je život bez katalyzátorů nemožný
5.2.
Definice a struktura enzymů
5.3.
Mnohutné formy enzymů
5.4.
Specificita enzymové katalýzy
5.5.
Vyjadřování aktivity enzymů
5.6.
Jakými mechanismy enzymy působí?
5.7.
Kinetika enzymově katalyzovaných reakcí
5.7.1.
Obecně o rychlosti enzymových reakcí
5.7.2.
Kinetika jednosubstrátových reakcí
5.7.3.
Kinetika dvousubstrátových reakcí
5.8.
Názvosloví a klasifikace enzymů
5.8.1.
Substráty
5.9.
Podmínky, za kterých probíhá enzymová katalýza
5.9.1.
Jak na činnost enzymu působí fyzikální vlivy?
5.9.2.
Změny rychlosti reakcí v závislosti na koncentraci enzymu a efektorů
5.9.3.
Aktivace enzymů
5.9.4.
Inhibice enzymů
5.10.
Alosterické enzymy – faktory řízení organismu
5.11.
Kofaktory enzymů
5.11.1.
Kofaktory enzymů a jejich vztah k vitaminům
5.12.
Lokalizace enzymů a jejich význam pro medicínu

Úryvek

"2 BIOLOGICKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LÁTKY ŽIVOČIŠNÉHO TĚLA
Tělo člověka i jakéhokoliv organismu je „pracoviště“ s ohromným počtem druhů aktivních činitelů, které tvoří viditelné struktury (buňky, organely, mezibuněčnou hmotu) i molekulové útvary, jež nevidíme mnohdy ani pod elektronovým mikroskopem.
Z jakých prvků se látky organismů skládají? Obecně pro všechny druhy živé hmoty platí, že hlavními prvky jsou uhlík, kyslík, vodík a dusík a výrazné zastoupení v těle obratlovců mají vápník a fosfor. O ostatních biogenních prvcích, vyskytujících se v lidském těle pod 1 % suché tkáně, poučí kap. 19.1.
A nyní pojednejme o sloučeninách, skládajících tělo. Počet individuálních sloučenin je velmi vysoký. Už v Escherichia coli se najde 3000 až 6000 sloučenin, z nichž mnohé jsou pro tuto bakterii specifické. Ve vyšších organismech je počet sloučenin ještě daleko vyšší. Výsledky analýz těla dospělého muže ukazují, do jakých kategorií nezbytné látky organismu patří (uvedené hodnoty jsou v hmotnostních procentech):


[tabulka]


Z hlediska kvantity stojí na prvním místě voda; člověk zaujímá střední postavení v rámci celé živé přírody – od extrémně nízkých hodnot v suchých semenech až po medúzu s 97 % vody. Student se už poučil o mimořádných fyzikálně chemických vlastnostech vody. Účast vody na metabolismu bude zřejmá z mnohých kapitol biochemie. Na druhém místě co do množství stojí bílkoviny; do uvedené sumární hodnoty 18 % však musíme zařadit daleko menší, i když vysoce důležitý podíl kratších peptidů a volných aminokyselin. Značný je celkový obsah lipidů, z nichž jsou nejvíce zastoupeny triacylglyceroly (tuky). Obsah sacharidů v podobě makromolekul (glykogenu) a monomerů (glukosa) je poměrně nízký. Totéž platí – i přes nesporný fakt principiální důležitosti – pro nukleové kyseliny a jejich stavební složky. Minerální složky až na část vápníku, fosforu a hořčíku jsou v těle přítomny hlavně v ionizované podobě.
Pro metabolismus jsou velmi důležité makromolekulární látky – biopolymery. Celkově je jich v těle daleko více než monomerů, z nichž se skládají. Z makromolekul a vůbec všech organických látek mohutně převládají bílkoviny a polypeptidy. Struktura, fyzikálně chemické a chemické vlastnosti aminokyselin, peptidů a bílkovin byly již probrány a v tomto stadiu výuky se studentovi doporučuje opakování. V mnohobuněčném organismu mají bílkoviny a polypeptidy následující hlavní funkce:
Bílkoviny ze zevního prostředí:
jsou ničím nenahraditelnou živinou,
cizí bílkoviny po vstupu do těla mohou mít roli antigenu, alergenu, toxinu, prionu nebo jedu.

Bílkoviny tělu vlastní zabezpečují:
enzymovou katalýzu – enzymy jsou nepostradatelný atribut živých soustav na všech evolučních stupních. Enzymy katalyzují téměř všechny reakce těla. Enzymová katalýza je součástí širší rozpoznávací schopnosti. Bez ní by proteiny nemohly fungovat jako specifické receptory, ani by se nemohly specificky vázat na antigeny."

Poznámka

Práce obsahuje několik schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 27,5 stran. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21774
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse