Základy ekonomie

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na základy ekonomie. Pojednává o základních ekonomických pojmech, trhu (co je to nabídka, poptávka a jiné) a živnostech. Dále se zaměřuje na manažerské činnosti jako jsou plánování, organizování a jiné a na management a nakonec na hospodářskou politiku státu.

Obsah

1.
Základní ekonomické pojmy
2.
Trh
3.
Základní makroekonomické pojmy
4.
Živnosti
5.
Manažerské činnosti
6.
Management
7.
Hospodářská politika státu

Úryvek

"Podnikatelé musí:
- dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí
- umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží
- vydávat zákazníkům doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby
- prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží
- musí mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření k nápravě zjištěných závad
- vést řádně účetnictví a platit daně
- uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním

Obecné náležitosti ohlášení u FO a u PO
Ohlašovací živnost - se zakládá ohlášením živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení uvede jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, místo podnikání a údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti týkající se provozování živnosti. Ohlašuje-li novou živnost osoba zapsaná v obchodním rejstříku, připojí výpis z tohoto rejstříku tj. obchodní jméno, předmět podnikání, identifikační číslo organizace (IČ). Fyzická osoba je povinna připojit výpis z trestního rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a u ohlašovací řemeslné a vázané živnosti doklad o odborné způsobilosti. Právnická osoba v ohlášení uvede obchodní jméno, sídlo, právní formu, jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem, osobní údaje odpovědného zástupce, identifikační číslo organizace, předmět podnikání. Právnická osoba je povinna připojit výpis z rejstříku trestů svého odpovědného zástupce. Na základě těchto náležitostí živnostenský úřad vydá nejpozději do 15 dnů po ohlášení živnostenský list.

Koncesované živnosti - vznikají na základě žádosti o vydání koncese podané na živnostenský úřad. Živnostenský úřad rozhodne o koncesi do 60 dnů od podání žádosti a vydá koncesní listinu. Žadatel je povinen zaplatit stanovený poplatek. Živnostenský úřad zapíše podnikatele do živnostenského rejstříku.

V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost bude-li je při provozování živnosti používat.
• Státní občanství.
• Bydliště.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení.
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení, titul nebo vědeckou hodnost bude-li je při provozování živnosti používat).
• Předmět podnikání v souladu s přílohou č. 1, uvedený v úplném nebo částečném rozsahu.
• Místo podnikání.
• Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům.
Alternativně lze využít elektronického formuláře na na webu Registru živnostenského podnikání.Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že, je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována).

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku
Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
„Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby“ (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani.
Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/remeslna-zivnost-fo-bydliste-uzemi-cr-4899.html


Fyzická osoba podnikající samostatně na základě živnostenského nebo jiného oprávnění
Výhody:
- minimum formálně-právních povinností (pokud nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, odpadá například procedura zápisu a povinnosti zveřejňování požadovaných údajů),
- velmi nízké správní výlohy nutné pro založení,
- podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (s výjimkou koncesovaných živností nebo činností vyžadujících zvláštní povolení),
- případné změny probíhají poměrně rychle,
- není nutný počáteční kapitál,
- samostatnost a volnost při rozhodování,
- jednoduché přerušení či ukončení činnosti,
- lze zvolit daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví (pokud není podnikatel zapsán do obchodního rejstříku),
- možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější,
- zisk z podnikání je zdaněn progresivní daní z příjmu fyzických osob, je možno uplatnit nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné položky,
- lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako spolupracující osobu a přerozdělit na ni kromě pracovních povinností také část příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory."

Poznámka

vysoká, Práce obsahuje grafy a schémata o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse