Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy logistiky - vypracované otázky

Základy logistiky - vypracované otázky

Kategorie: Logistika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z logistiky. Text velmi stručně a věcně seznamuje se základy logistiky. Jsou zde vypsány nejen základní definice a historický vývoj organizačních struktur firem od 18. století po dnešek, ale také výhody a nevýhody automatizovaných systémů, i prvky řízení v oblasti materiálů. Text dále představuje různé druhy logistického řízení a charakterizuje logistické náklady. Věnuje se také zásobování a systému objednávek.

Obsah

1.
Definice řízení dodávkového řetězce
2.
Definice distribučního kanálu
3.
Efektivní logistický systém, charakterizuj faktory efektivity
4.
Matice pracovních skupin
5.
Úloha zprostředkovatele v distribučním kanále
6.
Zařízení pro distribuci s materiálem, rozdělení, charakterizuj druhy
7.
Toky v distribučním kanále, jejich vlivy
8.
Úloha výpočetní techniky v rámci skladových operací
9.
Hlediska při návrhu distribučního kanálu
10.
Elementy efektivní organizace
11.
Bariéry zavádění programů orientovaných na kvalitu
12.
Vyjmenuj tři hlavní typy zásob
13.
Schéma tradičního pojetí logistického řízení
14.
Logistika jako funkce nebo program, organizační schéma
15.
Kvalita úspěšného řízení, klíčové faktory managera
16.
Historický vývoj organizačních struktur firem od 18. století po dnešek
17.
Automatizované systémy manipulace s materiálem, charakterizuj jejich druhy
18.
Uveď nevýhody automatizovaných systémů pro práci s materiálem
19.
Uveď výhody automatizovaných systémů pro práci s materiálem
20.
Jaký význam mají zásoby pro firmu
21.
Charakterizuj hlavní oblasti použití skladů, druhy skladů
22.
Charakterizuj 3 základní skladové operace
23.
Charakterizuj vztah mezi sklady a výrobou
24.
Vysvětli pojem CL, TL, LTL
25.
Charakterizuj vztah mezi skladováním a přepravou
26.
Vysvětli systém tahu a tlaku v logistice
27.
Měření produktivity skladových operací
28.
Nakresli vztah mezi poptávkou a velikostí skladu z hlediska zásob
29.
Nakresli vztah mezi celkovými logistickými náklady a počtem skladů
30.
Vysvětli systém Cross-docking
31.
Charakterizuj vztah mezi skladováním a úrovní zákaznického servisu
32.
Charakterizuj rozmístění skladů v logistice
33.
Definuj řízení toku materiálů (oblasti materiálů), staré a nové pojetí
34.
Charakterizuj předmět řízení oblasti materiálů
35.
Popiš prvky řízení oblasti materiálů
36.
Charakterizuj JIT, cíle, definice JIT systémů, jádro JIT
37.
Charakterizuj 4 klíčové součásti řízení oblasti materiálů
38.
Charakterizuj přínosy JIT
39.
Klíčové otázky pro materiálové managery
40.
Koncepce TQM – charakteristika, odlišnosti od tradičního řízení
41.
Charakterizuj úlohu prognózování v oblasti materiálů
42.
Charakterizuj MRP I – přínosy, cíle, nedostatky
43.
Definice logistického řízení podle CLM
44.
Popiš trojúhelník koncepcí marketingového a logistického řízení
45.
Nakresli skladbu logistického řízení z jednotlivých složek
46.
Charakterizuj MRP II, jeho výhody
47.
Charakterizuj systém Kanban
48.
Vysvětli restrukturalizaci v logistice a její přínosy
49.
Role logistiky v podniku
50.
Role logistiky v ekonomice
51.
TQM v logistice, přínosy
52.
Správa a řízení toků materiálů, hlavní úkoly, charakteristika
53.
Praktické přínosy JIT + TQM (Harley Davidson)
54.
Bariéry zavádění JIT 200
55.
Vysvětli myšlenku systému MRP a jeho varianty
56.
Vysvětli myšlenku systému DRP a jeho variant
57.
Charakterizuj DRP z hlediska přínosů (zde si nejsem jistý)
58.
Nakresli a popiš distribuční kanál s jeho toky
59.
Cíle distribučního kanálu podle řízených toků – tady jsou dvě varianty, nevím která je správně
60.
Charakterizuj vztahy mezi marketingem a logistikou z hlediska jejich cílů
61.
Vyjmenuj pět základních logistický nákladů a co obsahují
62.
Charakterizuj ABC analýzu a Parettův zákon
63.
Normy a měření výkonu zákaznického servisu
64.
Charakterizuj náklady na udržení zásob, jaká je jejich požadovaná a obvyklá hodnota
65.
Charakterizuj náklady na vyřízení objednávky, jaká je jejich obvyklá výše?
66.
Charakterizuj jednotlivé hlavní logistické náklady, popiš jejich skladbu
67.
Definice zákaznického servisu, jeho 3 složky
68.
Co je QR (Quick response)?
69.
Charakterizuj množstevní náklady
70.
Vztah vlivu substitutů na úroveň zákaznického servisu
71.
Popiš cyklus objednávky z hlediska zákazníka
72.
Logistická databáze, klíčové zdroje informací a jejich využití ve firmě
73.
Nakresli situaci s variabilní poptávkou na průměrný stav zásob v nejistotě
74.
Grafické vyjádření nákladů ovlivňující EOQ
75.
Charakterizuj vztah mezi stavem zásob a úrovní zákaznického servisu 130
76.
Vysvětli vzorec pro výpočet pojistné zásoby
77.
K čemu slouží výpočet směrodatné odchylky, napiš vzorec pro směrodatnou odchylku
78.
Nakresli grafické vyjádření Gaussova rozložení
79.
Teorie zásob, pět důvodů, proč držet zásoby
80.
Pojem pojistná zásoba a k čemu slouží
81.
Nakresli situaci s variabilní celkovou dobou doplnění zásob
82.
Cesta zákaznické objednávky a související toky
83.
Charakterizuj systémy vyřizování objednávek v jejich vývoji
84.
Progresivní systém vyřizování objednávek
85.
Přínosy EDI
86.
Popiš systém POS
87.
Nakresli průběh vlivu objednacího množství 600, 400, 200 ks na průměrný stav zásob
88.
Nakresli situaci s variabilní poptávkou a s variabilní celkovou dobou doplnění
89.
Výpočet nákladů na udržení zásob, jeho 4 hlavní skupiny nákladů
90.
Co je cílem řízení zásob ve firmě
91.
Charakterizuj proces vytváření prognózy
92.
Popiš postup výpočtu hodnoty zásob
93.
Grafická závislost obrátky zásob a nákladů na udržení zásob
94.
Výpočet nákladů na skladování – které náklady se započítávají?
95.
Jak se stanový výpočet kapitálových nákladů?
96.
Postup finančního výpočtu nákladů na udržení zásob
97.
Vysvětli pojmy rentabilita, efektivnost, přidaná hodnota
98.
Jaké náklady z rizik znehodnocení se uvažují při výpočtu nákladů na udržení zásob?

Úryvek

"1. Definice řízení dodávkového řetězce
Řízení dodávkového řetězce představuje integraci obchodních procesů od koncového uživatele až po prvotní dodavatele, kteří poskytují výrobky, služby a informace, jež přidávají hodnotu

2. Definice distribučního kanálu
Distribuční kanál je souhrn organizačních jednotek, institucí či agentur uvnitř anebo vně daného podniku, které vykonávají funkce podporující marketing daného produktu. Marketingové funkce zahrnují tyto činnosti: nákup, prodej, přepravu, skladování, třídění, financování, přebírání tržního rizika a poskytování marketingových informací.
Tvoří ho výrobci a spotřebitelé, kteří mezi sebou směňují


3. Efektivní logistický systém, charakterizuj faktory efektivity
Požadavky na efektivní log. systém jsou: jasná vize a účel existence (proč útvar existuje), měřitelné cíle (pro uskutečnění vize) – př. Náklady na celkovou logistiku, dále strategie a plány k dosažení cílů a loajální a zodpovědní zaměstnanci.. Na ef. Logistický systém působí faktory organizační struktury. Ta není nikdy pevná, ale dochází v ní k organizačním změnám.

5. Úloha zprostředkovatele v distribučním kanále
Prostředníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) zefektivňují marketingový proces. Snižují totiž počet nutných tržních kontaktů. Tento efekt roste společně s růstem specializovaných produktů. Např. když 10 zákazníků nakupuje u 4 dodavatelů, výsledkem je 40 tržních kontaktů. Existence zprostředkovatele však umožňuje snížit toto číslo na 14, čímž se podstatně sníží náklady výrobce na prodej a logistiku.
Prostředníci jsou také zdrojem užitné hodnoty času, místa a vlastnictví (zboží je dostupné v požadovaný čas tam, kde ho zákazníci potřebují)

7. Toky v distribučním kanále, jejich vlivy
V distribučním kanále dochází k toku produktů a informací. Také tímto systémem procházejí platby za zboží a za propagační materiály. Nejdříve musí být iniciovány informační toky a až poté může dojít na toky produktů.

8. Úloha výpočetní techniky v rámci skladových operací
Výpočetní technika má přínosy ve formě kvalitnějšího zákaznického servisu, nižších nákladů a efektivnějších a výkonnějších skladových operací. Informační systém tak umožňuje:
- snížení objemu přímé práce
- zvýšení efektivnosti zařízení pro manipulaci s materiálem
- zvýšení využití skladového prostoru"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 26 stran. Práce obsahuje tabulku a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18042
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse