Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy managementu - přednášky

Základy managementu - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Tato práce obsahuje 13 velmi podrobně zpracovaných okruhů z managementu. Každý z nich obsahuje krátké shrnutí klíčových pojmů, definice, vysvětlení, otázky k zamyšlení, odkazy doplňující studijní materiál a krátký soupis toho, co by měl čtenář po dokončení daného okruhu zvládnout. Okruhy jsou v rozsahu 3 až několika desítek stran. Jsou doprovázeny obrazovou přílohou.

Obsah

1.
Management, základní pojmy
2.
Vývoj managementu a jeho hlavní představitelé
3.
Plánování
4.
Organizování
5.
Vedení lidí
6.
Kontrolování
7.
Řízení komunikace
8.
Řízení času + finanční řízení
9.
Řízení změn
10.
Strategické řízení
11.
Krizové řízení a risk management
12.
Řízení kvality
13.
Management životního prostředí

Úryvek

“- představuje jednu z manažerských funkcí

Základní prvky organizování
• specializace
• koordinace
• vytváření útvarů
• rozpětí útvarů
• dělba pravomocí

Organizování
- s organizováním úzce souvisí vytvoření vnitřní struktury firmy, která obecně vyplývá ze dvou základních faktorů:
• dělba práce
• z tělesné i duševní kapacity člověka, která je omezena

Definice organizování:
= cílevědomá, soustavná činnost, cílem organizování je uspořádání prvků, koordinace, aktivita. Výsledkem je vytvoření organizačních struktur
= funkce managementu, pomocí které se vymezují a zajišťují činnosti a vzájemné vztahy lidí a prostředků v podniku pro zajištění určitých záměrů. Smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci.

Organizační struktura
 je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace.

Organizační struktura umožňuje:
 efektivní činnost organizace a využití zdrojů
 sledování aktivit organizace
 přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů
 koordinaci činnosti různých složek organizace a různých oblastí činností

Dělba práce a kooperace
 Požadavek zvyšování produktivity práce, snižování nákladů a ceny v průběhu historického vývoje si vyžádal postupně určitou dělbu.
 Na výrobě stejného výrobku se podílí řada pracovníků, kteří jsou specializováni na výrobu jednotlivých součástí, ze kterých se výrobek skládá, jiní na jeho kompletaci, další na kontrolu jeho funkce, ostatní na obstarávání výchozího materiálu, energie či na prodej hotových výrobků.
 Efektivní výroba v určité rozsáhlé jednotce si již nutně vyžaduje určitou koordinaci.
 Jako důsledek hluboké dělby práce vzniká i potřeba následné integrace a syntézy. To je úkolem koordinátorů, vedoucích a manažerů.

Základní pojmy
 Dělba pravomocí: právo rozhodnout a vydávat příkazy
 Centralizace: přenášení pravomocí na vyšší organizační úroveň ( učitel - ředitel )
 Decentralizace: přenášení pravomocí na nižší stupně. S decentralizací souvisí:
 Delegování: nastává tehdy jestliže vedoucí dává svému podřízenému určitou volnost rozhodování

Centralizace
 soustředíme činnost do rukou jedné osoby
 přenesení pravomocí na vyšší organizační úroveň
 výhody: vedoucí pracovník bude mít přehled
přímá vazba
komunikační rychlost
 nevýhody: při vyšším počtu podřízených je nepřehlednost
nejsou motivováni (podřízení)

Decentralizace
 Přenášení pravomocí na nižší složky.
 výhody: motivace
více volného času na důležitější rozhodování (vedoucí není přetížen)
 nevýhody: ztracení kontaktu a přehledu
Poslání organizování
 vytvořit fungující strukturu
 vytvořit hierarchickou strukturu
 vytvořit stabilní strukturu

Vlivy na optimální řízení
 druh práce
 kvalifikace a schopnosti vedoucího
 kvalifikace a schopnosti podřízeného
 prostorové umístění vedoucího a podřízeného
 informační systém (IS)

Organizační struktura
Organizační činnost, jejímž výsledkem je návrh struktury organizace, musí respektovat základní vztah mezi řízením a organizační strukturou. V tomto vztahu vystupuje řízení jako nezávisle proměnná a organizační struktura jako závisle proměnná.
Organizační struktura vytváří potřebné předpoklady pro žádoucí průběh řízení.

Optimální rozpětí řízení
 maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen optimálně řídit. Tento počet ovlivňuje řada faktorů např.:
 rychlost chápání a spolupráce s lidmi
 druh a složitost práce podřízených
 prostorové rozmístění vedoucích a podřízených
 schopnosti podřízených aj.

Počet podřízených, které může manager zvládnout je dán okolnostmi.

 Dle průzkumů, který provedla American Management Association je počet podřízených u vrcholových managerů zpravidla nižší (4-9), než u managerů na nižší úrovni (9-20).
 Britský poradce Urvick doporučuje vrcholovým managerům 4 podřízené a managerům na nejnižší úrovni 8-12 podřízených.
Nižší počet podřízených u vrcholových managerů je snadno vysvětlitelný tlakem z velkého počtu funkcí, které zastává.

Organizace s rozpětím:
 s úzkým
 širokým"

Poznámka

Přednášky ZČU Plzeň. Velmi rozsáhlé a přehledné.
Obsahují schémata, tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13954
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse