Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy psychologie pro ekonomy

Základy psychologie pro ekonomy

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základy psychologie pro ekonomy. Zabývá se lidskou fylogenezí a ontogenezí, vnitřním a vnějším obrazem osobnosti i motivací chování. Rozebírá problematiku biologickou osobnostní dynamiku, dynamickou rovnováhu a výkonové možnosti člověka. Sleduje ontogenezi lidské psychiky. Věnuje se psychologickým metodám poznávání, patologii duševního života člověka a zdrojům lidského zdraví.

Obsah

1.
Lidská fylogeneze a ontogeneze
1.1.
Biologická podmíněnost člověka
1.1.1.
Biologické základy psychiky
1.2.
Problém formování lidské osobnosti
1.2.1.
Dědičnost a prostředí
1.3.
Procesy utváření osobnosti
1.4.
Člověk a kultura
1.4.1.
Proces socializace
1.4.2.
Socializační vlivy
1.5.
Člověk a příroda
2.
Vnitřní obraz osobnosti
2.1.
Jak si uvědomujeme svět i sebe
2.1.1.
Stupně vědomí
2.2.
Já – integrující činitel duševního života člověka
2.2.1.
Vznik a vývoj vědomí já
2.2.2.
Sebepojetí – obraz sama sebe
2.2.3.
Aspirace, aspirační úroveň
2.2.4.
Sebehodnocení
3.
Vnější obraz osobnosti
3.1.
Chování – klíč k vnějšímu obrazu člověka
3.1.1.
Způsoby chování
3.1.2.
Základní dimenze chování
3.2.
Vnější obraz člověka
3.2.1.
Tělesné vzezření
3.2.2.
Výrazové projevy
4.
Motivace chování
4.1.
Problém motivace
4.2.
Motivy v kontextu pracovních vztahů
4.2.1.
Zdroje motivace
4.2.2.
Motivy pracovní spokojenosti
4.2.3.
Potřeba personalizace
4.3.
Motivy v kontextu pracovních vztahů
4.4.
Motivy v kontextu pracovních vztahů
5.
Biologická osobnostní dynamika
5.1.
Temperament
5.1.1.
Pojetí temperamentu
5.1.2.
Temperament a emoce
5.1.3.
Typologie temperamentu
5.2.
Biorytmy a osobnost
5.3.
Mozek a osobnost
5.4.
Chemismus organismus a psychika
5.5.
Psychobiologický model temperamentu
6.
Dynamická rovnováha člověka
6.1.
Proces psychické adaptace
6.2.
Adaptační dynamismy
6.3.
Frustrace
6.3.1.
Způsoby reagování na frustraci
6.4.
Emoce jako prostředky adaptace
6.5.
Vůle a adaptační zralost osobnosti
7.
Výkonové možnosti člověka
7.1.
Osobnostní předpoklady výkonu
7.2.
Inteligence
7.3.
Lidský mozek a jeho výkonnost
7.4.
Funkce mozku a problém uměleckého intelektu
7.5.
Tvořivost
7.6.
Změny produktivity práce a tvořivé činnosti
7.7.
Změny pracovních schopností v průběhu stárnutí
8.
Ontogeneze lidské psychiky
8.1.
Fylogeneze, ontogeneze, aktuální geneze
8.2.
Ontogeneze lidské psychiky
8.2.1.
Psychika jako evoluční proces
8.3.
Periodizace životní dráhy
8.4.
Senzitivní vývojová období
9.
Psychologické metody poznávání člověka
9.1.
Pozorování
9.2.
Rozhovor
9.3.
Anamnéza
9.4.
Psychologické testy
9.5.
Studium člověka v pracovní činnosti
10.
Patologie duševního života člověka
10.1.
Příčiny duševních poruch
10.2.
Klasifikace duševních poruch
10.3.
Poruchy prožívání
10.4.
Poruchy chování
10.5.
Poruchy intelektu
10.6.
Toxikománie a alkoholismus
11.
Zdroje lidského zdraví
11.1.
Smysl životosprávných korekcí
11.1.1.
Člověk jako psychosomatická jednota
11.1.2.
Význam pozitivního myšlení
11.1.3.
Souhrny a návody v pro praxi
11.2.
Adaptace člověka v náročných situacích
11.2.1.
Stres a jeho vliv na výkonnost člověka
11.2.2.
Psychosomatické reakce na stresy
11.2.3.
Reichovy zóny
11.2.4.
Pohybové a dechové korekce zátěží
11.2.5.
Protistresová organizace myšlení
11.3.
Vliv výživy na kondici člověka
11.3.1.
Cyklus zpracování látek a energií
11.3.2.
Vhodné a nevhodné skladby potravy

Úryvek

"2.2. Já – integrující činitel duševního života člověka
2.2.1. Vznik a vývoj vědomí já
Je to uvědomění sama sebe. Člověk se nerodí jako osobnost, až v průběhu života.
Obraz vlastního těla - vývoj vědomí začíná až vědomím tělového já. Po narození neodlišujeme své tělo od okolí. Reflexí vztahů mezi různými dojmy z těla vzniká stále zřetelněji uvědomělá struktura, tzv. tělové schéma (obraz vlastního těla) – důležité v dospívání (zájem o své tělo) – srovnává svůj vývoj s okolím, postupně „sebepříjímá“, ale může i vzniknout nespokojenost s vlastním tělem.

Vědomí jedinečnosti a identity – postupně se u nás vyvíjí vědomí sociálního já – až kolem 2,5 let si dítě začíná uvědomovat, že je sama sociální bytostí (sebereflexe), přispívají k tomu různé hry, kde se konfrontuje s dalšími jedinci. Člověk se mění z „impulzivního živočicha“ v „racionálního tvora“ hlavně díky řečové komunikace.

Funkce jazyka – tři funkce jazyka:
a) expresivní
b) signální
c) vysílací
- na vyšší rovině funkce deskriptivní – typická jen pro člověka, ale přidává se argumentativní – základ veškerého kritického myšlení.
• Pro přechod člověka od biologického individua je důležitá změna hodnotového systému.

2.2.2. Sebepojetí – obraz sama sebe
Uvědomování se sama sebe a ohraničenosti svého těla. Ke správné koordinaci je třeba správně vnímat rozměry svého těla.
Tělesná identita – hlavně v pubertě, člověk se srovnává s ostatními, přílišná nespokojenost může vést až k duševnímu onemocnění a ke snížené sebedůvěře.

W. Reich zjistil, že mnozí neurotičtí jedinci se vyznačují strukturami chování, které jim jakoby brání uvědomovat si sama sebe. Ukázalo se, že toto odumírání je spojeno s tenzí (napětím) určitých svalových partií (některé svaly jim ztuhly díky permanentnímu napětí). Člověk trpí charakterovou neurózou. Symptomy nejsou traumatizující, ale chrání před bolestí, před vniknutím světa do vědomí (člověk nemá pocity, charakter). Člověk s charakterovou neurózou má špatnou pohybovou koordinaci – má „koženost“ tam, kde je tělo sevřeno. Rozděluje to do sedmi prstenců:
1) oblast očí – jakoby maska na obličeji. Zbytek tváře se může usmívat, oči jsou ztuhlé. Trpívají tlakem v očích, bolestmi hlavy.
2) oblast uší, nosu a úst – neumí se usmát, kolem úst hluboké vrásky. Náchylní k nemocem horních cest dýchacích, bolívají je zuby, paradentóza."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11864
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse