Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy rodinného práva

Základy rodinného práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se stručně zabývá základy rodinného práva. Popisuje právní vztahy mezi mužem a ženou, i rodiči a dětmi. Uvádí pravidla osvojení, náhradní péče, i poručenství.

Obsah

1.
Rodinné právo
1.1.
Vztahy mezi mužem a ženou
1.2.
Vztahy mezi rodiči a dětmi
1.3.
Osvojení
1.4.
Náhradní péče o dítě
1.5.
Poručenství
1.6.
Opatrovnictví
1.7.
Otázky výživného

Úryvek

"13.1. 1. Modely partnerství

Základním rodinněprávním modelem vztahu mezi mužem a ženou zůstává v našem právu manželství jako monogamický, v zásadě se záměrem na jeho trvalost uzavíraný svazek, jehož vznik, existence a zánik jsou upraveny kogentně zákonem.
Nesezdané soužití (tzv. druhovský poměr) upravuje ZR vlastně jen z hlediska rodičovského vztahu.
Při tom při všem vychází ze zásady rovnoprávného postavení muže a ženy v rodinných vztazích a z odstranění veškeré diskriminace mezi dětmi, pocházejícími z manželství a dětmi narozenými mimo ně.
Přímo pojmovým znakem manželství je, že jeho stranami jsou heterosexuální osoby. Pokud jde o tzv. transsexuály, t. j. osoby, které psychicky cítí permanentně kontrérně ke svému somatickému vybavení, mohlo by uzavření manželství přijít v úvahu pouze, pokud by po ukončení medikamentosní i chirurgické léčby těmto bylo přiznáno změnou v matrice statusové postavení osoby opačného pohlaví, než jakého je druhý snoubenec. To v návaznosti na zákon o matrikách č. 268/1994 Sb. a prováděcí vyhlášku k němu č. 22/1977 Sb. v novel. znění upravují administrativněprávní předpisy na úrovni vyhlášek.

13.1. 2. Protiklad manželství a druhovského poměru

ZR vychází z toho, že rodina založená manželstvím je základním článkem společnosti, i když jiné soužití muže a ženy nevylučuje a právní řád naopak mu poskytuje jistou ochranu v oblasti majetkové, bytové, sociální a pod. ZR však dává najevo, že významným kladem manželského svazku je jeho naprostá publicita a jednoznačnost práv a povinností z něho vyplývajících, i zásada, že je uzavírán s úmyslem vytvoření trvalého životního partnerství, jež má být výlučné.
Naproti tomu neprůhlednost vzniku, existence a zániku nesezdaného soužití se nejeví být v prioritním společenském zájmu a jeho vymknutí se odpovědnostem, jež zákon ukládá manželům navzájem, činí nelogickým volání některých jeho zastánců po dalších právních zárukách postavení jeho účastníků.

13.1. 3. Vznik manželství

Manželství vzniká jediným zákonným způsobem, který je naprosto kogentní a uniká jakýmkoliv dispozicím ze strany snoubenců, při čemž poznamenejme, že zasnoubení, tedy úmysl uzavřít manželství, není u nás institutem s právními následky.
Naproti tomu manželství je právní institut a není to snad jen pouhá smlouva. Uzavírá se vzájemným projevem vůle muže a ženy před orgánem k tomu povolaným, veřejně a slavnostně, v přítomnosti dvou svědků, s výslovným vyjádřením jich obou, že se rozhodli spolu uzavřít manželství jako trvalé životní společenství.
Při tom ZR zná dvojí formu uzavření manželství, totiž buď civilní, nebo církevní. V prvém případě se oddavky provádějí před starostou (nebo poslancem, který je tím pověřen), ve druhém případě před duchovním státem registrované církve nebo náboženské společnosti.
Manželství vzniká okamžikem, kdy oddávající orgán přijme souhlasné kladné prohlášení obou snoubenců. Manželství se tedy uzavírá ústně, při jejich současné přítomnosti. Jen výjimečně může být z důležitých důvodů jeden ze snoubenců zastoupen zvláštním zástupcem, vybaveným speciální plnou mocí.
Nezbytným předpokladem platnosti manželství je, aby projevy vůle obou snoubenců byly svobodné, vážné, určité a srozumitelné a aby tito k nim byli způsobilí po stránce volní a rozhodovací.
Uzavření platného manželství brání také tzv. manželské překážky, jejichž počet zákon omezuje na minimum. Jsou to:
- překážka dvojího manželství (bigamie);
- překážka příbuzenství (incestu), pokud jde o příbuzné v linii přímé nebo pokud jde o sourozence, ať již plnorodé nebo polorodé; v tomtéž rozsahu je překážkou také poměr založený osvojením;
- překážka nedostatku věku, tedy zletilosti; při tom však osoby mezi 16-18 rokem věku mohou dosáhnout soudního dispensu;
- překážka existence duševní poruchy, která by mohla vést k omezení ve způsobilosti k právním úkonům (osoba zbavená této způsobilosti nemůže manželství uzavřít vůbec); pokud však zdravotní stav postiženého je slučitelný s účelem manželství, je možný soudní dispens.
ZR upravuje u těchto překážek - s výjimkou incestu - možnost konvalidace, tedy dodatečného zhojení nedostatku.
ZR rozlišuje mezi manželstvím neexistentním a neplatným. O prve uvedené se jedná, je-li stiženo některými základními vadami (např. není uzavřeno před orgánem k tomu povolaným, nebo konsens byl vynucen fyzickým násilím, nebo nejde o heterosexuální pár a pod.). Zde není třeba ani žádného soudního či jiného výrok ke konstatování této non-existence."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14667
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse