Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd - vypracované maturitní otázky

Základy společenských věd - vypracované maturitní otázky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje kompletně zpracované maturitní otázky ze společenských věd, přehledně rozdělené do 29 kapitol. Zabývá se základními tématy společenských věd - filosofií, sociologií, právem, i psychologií.

Obsah

1.
Úvod do psychologie
2.
Vnímání, představivost, paměť, učení
3.
Myšlení, Inteligence, pozornost
4.
City, vůle, charakter, temperament
5.
Duševní hygiena, stres, konflikt
6.
Úvod do sociologie, příroda a společnost
7.
Kultura, socializace
8.
Normy a deviace, životní cyklus
9.
Teorie státu
10.
Úvod do teorie práva
11.
Ústavní právo: ústava, listina základních práv a svobod
12.
Občanské právo věcné
13.
Občanské právo závazkové
14.
Trestní právo, občanské soudní řízení
15.
Rodinné a pracovní právo
16.
Základy ekonomie a ekonomiky
17.
Firmy a jejich druhy, daňová soustava
18.
Peníze a bankovní soustava, hospodářská politika státu, nezaměstnanost, HDP, HNP
19.
Mezinárodní světové organizace
20.
Úvod do filozofie
21.
Metafyzika obecná
22.
Metafyzika speciální, -izmy
23.
Světová monoteistická náboženství
24.
Předsokratovská filozofie
25.
Vrcholné období antické filozofie
26.
Středověká filozofie
27.
Novověká filozofie 16. – 17. století
28.
Filozofie v období osvícenství
29.
Novověká filozofie 19. – 20.století

Úryvek

"2) Vznik psychologie
- psychologie jako samostatná věda vzniká v 2. polovině 19. století, dříve byla součástí filosofie, jako téměř všechny ostatní společenské vědy (např. politologie či sociologie), za zakladatele je považován Wilhelm Wundt (založil první psycho-fyzikální laboratoř)
- předvědecké období psychologie (před založením psychologie):
o antika: řešeni, je-li podstatou člověka duše nebo tělo
-(Sokratés, Aristoteles, Platón)
o středověk:
-Sv. Augustýn (myšlenka o čistotě duše)
-René Déscartes (zkoumání vědomých myšlenkových pochodů)
-John Locke (zkoumání asociací a částí vědomí)
3) Předmět zájmu psychologie, úkol – cíl psychologie
Předmět zájmu psychologie
psychologie se zabývá především chováním a prožíváním člověka
o prožívání
-soubor vnitřních psychických stavů a procesů
-je subjektivní
-prožívání je možné charakterizovat jako „tok vědomí“ (uskutečňuje se v čase, neustále plyne)
-prožívání nezahrnuje celý duševní život člověka, pouze to, co vnímáme v přítomném čase (nyní)
o chování
-řeč, reakce, činnosti, …
-chování je vnější projev prožívání; to, jak se jeví duševní život člověka z pohledu jiné osoby
-je to taková aktivita činnost jedince, která je pozorovatelná jinou osobou, nebo měřitelná
-chování je souhrnem všech zjistitelných a měřitelných vnějších projevů, které jsou reakcemi na vnitřní nebo vnější podněty
Úkol – cíl psychologie
-poznání lidí a duševních vlastností
-působení na lidi (výchova, léčení psychických poruch, pomoc psychologa, reklama)
-uspořádání věcí a podmínek, kde lidé žijí (barvy, prostředí ve školách, nemocnicích, ... organizace pracovního stolu, místa, ...)
-zdokonalování systému řízení ve společnosti (přístup k podřízeným/ nadřízeným, zlepšování pracovních podmínek, umění motivovat)
-poradenská činnost
-realizace sociálně-politických programů
4) Psychologické disciplíny
- systém psychologických věd se člení do tří skupin věd:
o základní (teoretické) psychologické vědy: podávají základní popis a vysvětlení psychologických jevů, jejich třídění a vzájemné vztahy mezi nimi
o aplikované (užité) psychologické vědy: spojují poznatky základních disciplín s poznatky z různých oblastí života
o speciální psychologické vědy: vycházejí z obecné psychologie, úzký předmět"

Poznámka

Práce obsahuje schémata
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.soom.cz/index.php?name=usertexts/show&aid=638, http://cs.wikipedia.org/wiki, http://encyklopedie.seznam.cz/, http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=Evropska-unie---EU&ss=3998&id_sekce=339&str=clanek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15079
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse