Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy studia médií - slovensky

Základy studia médií - slovensky

Kategorie: Komunikace, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slovensky psaná práce představuje a vysvětluje základní pojmy, koncepce a fakta z oblasti studia médií. Podává definice pojmu médium, klasifikuje média z různých hledisek, uvádí definice a znaky komunikace a jmenuje významné teorie komunikačního procesu. Podrobně se věnuje různým prostředkům komunikace, popisuje charakteristiky komunikátora, obsahu a recipienta u jednotlivých médií a zmiňuje jejich význam.

Obsah

1.
Definice pojmu médium
2.
Klasifikace médií
2.1.
Technická kritéria
2.2.
Úloha v komunikačním procesu
2.3.
Stupeň zveřejnění
2.4.
Počet/typ mediálních prvků
2.5.
Další kritéria klasifikace
3.
Definice a znaky komunikace
4.
Teorie médií
4.1.
Lasswellův model komunikace
4.2.
Shannon-Weaverův model komunikace
4.3.
Další modely komunikace
4.4.
Média jako prostředek i příčina
5.
Média v praxi
6.
Technické prostředky komunikace
6.1.
Telefon
6.2.
Tisk
6.2.1.
Noviny
6.2.2.
Časopisy
6.2.3.
Knihy
6.3.
Rozhlas
6.4.
Televize
6.5.
Kino, film
6.6.
Nosiče
6.7.
Internet

Úryvek

"Média ako fenomén
- pojem „média“ sa zdá byť a veľmi samozrejmý
- naša epocha: vek médií a informácii
=> každý si myslí, že vie o čom je reč => POPULÁRNE
ALE! veľmi klamné, veľmi intuitívne a nepresné

Pôvod slova „Mediálny“, médium:
- slovo „médium“ pochádza z lat. stredný, uprostred
=> v prenesenom význame byť v strede
=> spojené s myšlienkou sprostredkovania s odpútaním sa od miesta a času
=> s ohľadom na pôvod a prebratie tohto slova do okruhu diania, zámerov, použitia,...možno sa snažiť o definíciu slova „médium“ aj zo súčasného pohľadu
ALE ! znovu nejednoznačnosť, rôzne aspekty DEF

Definícia slova médium:
- užívateľský, možno trochu pragmaticky: súhrnný výraz pre súhru technických prostriedkov a nástrojov, tiež metód, spôsobov a postupov slúžiacich pre (na) prenos informácie a slúžiacich k jej šíreniu
- encyklopédie tiež prezradia: médium
a) sprostredkujúci činiteľ, prostriedok, ..., sociologický prostriedok komunikácie medzi ľuďmi
b) prostredník, sprostredkujúci činiteľ..., všetko, čo umožňuje komunikáciu,
všetko čo slúži ako prostriedok k ....
- c) sprostredkujúci činiteľ, prostriedok, prostredie ... tvoria prostriedky masovej informácie

Vedecký, možno trochu učenie:
• média sú technická a organizačná infraštruktúra pre komunikáciu
• médium zahrňuje všetky technické nástroje a aparatúry, pomocou kt. sa publicistické výpovede dostávajú na verejnosť
• média sú sprostredkovateľské inštancie, je to inštitúcia na sprostredkovanie, kt. potrebuje: - verejnosť/ adresáta
- miesto na prezentáciu
- transportnou kapacitou
- obsah informácie, informáciu
=> to čo média transportujú sú správy vzťahujúce sa k nejakému predmetu/ udalosti
• média ~ rozumieme v danej /konkrétnej súvislosti mechanické, elektrické nosiče a sprostredkovanie dát/ informačných celkov + mech /el. prostriedky pre ich spracovanie v zmysle: ukladanie, prenos, spracovanie

! tieto všetky výpovede hovoria o úzkom poňatí pojmu „média“ znovu užívateľský, možno cez prostriedky/zabezpečenie

• média sú predovšetkým významným spoločenským zariadením, spoločenskou inštitúciou, samé média sú v súčasnosti na úrovni inštitútu (soc. /práv. pojem)

• média sú nielen komunikačné kanále schopné transportovať znaky ALE! tiež organizácie (organizačné systémy) s komplexným zázemím:
- majú väčší vplyv na všetky E vrstvy spoločenského bytia
- sú to inštitucionalizované zariadenia ( TV, rozhlas, ...), kt.
hrajú väčšiu úlohu v „systéme usporiadania spoločnosti“
• sú to technické a technologické artefakty (technické prvky: rozvody, satelity, kamery,..), publicistické organizácie (agentúry, redakcie,..), výsledky selektívneho rozhodovania NIEKOHO v prospech (?!) INÉHO

=> tu je už zohľadnené: prostriedky, účelovosť konania pri práci s informáciou /dátami, pri jej výrobe, zostavovaní, spracovaní/ úprave, prenose, distribúcii, poskytovaní,.... + spätná väzba/ odozva !
=> črty a prvky... až prepágacie/ propagandy (... aj v tom najširšom zmysle slova)
=> možnosť využívania až matematických modelov pri šírení informácie / reklamy/ mienky"

Poznámka

Text je zpracován formou odrážek.
Práce obsahuje pravopisné chyby, překlepy a záměnu podoby jména Lasswellova za Zawassellova.
Práce zahrnuje doprovodná schémata a tabulku, čistý text dosahuje cca 40 stran.
V textu je několikrát odkazováno na materiály, které nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22195
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse