Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Žalobní právo - žaloba a její vzor

Žalobní právo - žaloba a její vzor

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce objasňuje z teoretického pohledu objasnit pojem žalobního práva. Druhá část práce je praktickým vypracováním žaloby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Část teoretická
2.1
Obecně
2.2
Obecné náležitosti žaloby
2.3
Zvláštní náležitosti žaloby
2.4
Další náležitosti žaloby
2.5
Žalobní petit
2.6
Druhy petitů
2.7
Druhy žalob
3.
Praktická část
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"Obecné náležitosti žaloby

„Žaloba jako procesní úkon může být po formální stránce učiněna písemně, ale i ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem, za podmínek § 42. Žaloba musí vždy (v kterékoli formě) obsahovat obecné náležitosti…“ Obecné náležitosti žaloby jsou definovány v § 42 odst. 4 Občanského soudního řádu. Z podání žaloby teda musí být patrné to, kterému soudu je určeno, které věci se konkrétně týká, musí obsahovat podpis a dataci.
Žalobou je zahajováno sporné řízení před soudem prvého stupně, a proto by žaloba měla být adresována soudu okresnímu (platí zde výjimka pro věci, které spadají do příslušnosti soudům krajským dle § 9 odst. 2 a 3 Občanského soudního řádu). Označení soudu, jemuž je žaloba adresována, svědčí také o tom, který soud považuje žalobce za místně a věcně příslušný. Řízení je zahájeno, i když bylo podání učiněno u soudu nepříslušného.
„Vedle označení podání jako žaloby musí být označena věc sama stručně uplatňovaným nárokem. U peněžitého plnění je nutno uvést jeho hodnotu. Když nejde o peněžité plnění, ale jiné plnění, je vhodné uvést hodnotu uplatňovaného nároku, pokud tak lze, event. Cenu plnění, které je třeba k výpočtu soudního poplatku.“
Podpis pak znamená, že je žalobce seznámen a ztotožněn s žalobou a jejím obsahem. V každém případě muší být žaloba podepsána rukou žalobce a to i v těch případech, kdy je sepsána zástupcem. Zástupcem právnické osoby je statutární orgán a ten také podepisuje žalobu.
Datace žaloby (resp. časové upřesnění okamžiku vyhotovení žaloby) je vhodná, ale neuvedení má fakticky nulové právní důsledky."

Poznámka

Semestrální práce do předmětu Občanské právo procesní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse