Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Založení internetové kavárny - zakladatelský rozpočet podniku

Založení internetové kavárny - zakladatelský rozpočet podniku


Kategorie: Podnikatelský záměr, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou založení podniku. Jako součást zakladatelského rozpočtu charakterizuje rozpočet potřebného kapitálu. Definuje zdroje kapitálu, rozpočet nákladů, i výnosů. Popisuje výsledky hospodaření.

Obsah

Úvod
1
Zakladatelský rozpočet
1.1
Rozpočet potřebného kapitálu v Kč
1.2
Zdroje kapitálu v Kč
1.3
Rozpočet nákladů a výnosů a výsledku hospodaření
Závěr

Úryvek

"Úvod
Zakladatelský rozpočet je nedílnou součástí při založení podniku. Je důležitější čím větší je rozměr podnikatelské činnosti. Každá společnost musí být připravena na případná rizika počátku podnikání a také na počáteční nízké či nulové příjmy. Než firma dosáhne prvních příjmů, musí uhradit první faktury za pořízení majetku, materiálu, mzdy pracovníků a podobně. Aby se tedy podnikatel vyhnul neúspěchům je třeba připravit dopodrobna zakladatelský rozpočet.

1 Zakladatelský rozpočet
Na základě výsledků marketingového výzkumu, které prokázaly poptávku a velmi výhodnou lokalizaci, jsem se rozhodla zřídit internetovou kavárnu. Živnostenské oprávnění již mám. Nemovitost mám v osobním vlastnictví, které jsem zdědila. Atak ušetřím za pronájem prostoru. Hodlám si koupit 15 počítačů v celkové hodnotě 150 000Kč. Jako účetní jednotka jsem se rozhodla počítače dát rovnou do nákladů. Nábytek, sociální zařízení a ostatní vybavení mě bude stát 200 000Kč. Počáteční propagace 10 000Kč. Budu potřebovat 1 pracovníka na HPP s měsíčními mzdovými náklady 15 000Kč + sociální a zdravotní pojištění. Režijní náklady na telefon, internet 2 000Kč. Vlastním kapitál 388 250Kč. Předpokládám zisk 2200 Kč * 30dní*12měsíců, tj. 792 000Kč."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x499cffe37b92a.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Zakladatel_rozpocet.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse