Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zamyšlení nad náboženstvím starých Slovanů a vírou doby předkřesťanské - esej

Zamyšlení nad náboženstvím starých Slovanů a vírou doby předkřesťanské - esej


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátkou úvahu o pohanských bozích a nastupujícím křesťanství v raném středověku. V práci jsou v nástinu představeny někteří slovanští bohové a přírodní rituály známé pro tuto dobu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Slovanské náboženství
3.
Někteří slovanští bohové
4.
Přírodní duchové
5.
Závěr

Úryvek

"Velkou úlohu však měli i různí přírodní duchové. Slované po křestu sice nahradili základní bohy svatými, ale nadále přikládali důraz jakýmsi démonům v přírodních jevech. Až do novověku se dochovaly stopy různých rituálů a svátků – obvykle je známe jako tradice, jejichž původní význam už byl zcela zapomenut. Většina lidových obyčejů pochází právě z doby předkřesťanské a v pověstech se i dnes dočteme o studánkových nebo stromových vílách.
Rozhodně však Slované od svých bohů nečekali spásu a nebeský ráj po smrti za cenu života naplněného útrapami a příkořími, byť podle desatera, jak později kázalo křesťanství. Víra starým Slovanům nic nezakazovala, pouze pomáhala v běžném každodenním životě. Od svých bohů očekávali pomoc a jakousi přímluvu, aby se jim dařilo. Víra byla mnohem víc instiktivní a myslím, že i praktičtější záležitostí (My ti obětujeme plodiny a nějaké to zvíře a ty nám, prosím, zajisti dobrou úrodu v příštím roce.). Oproti tomu křesťanství se mi zdá mnohem abstraktnější a na druhou stranu více rozumově zdůvodňováno vírou. Život si Slované dokázali užívat, a to často velmi bujaře – oslavy různých pohanských svátků se neobešly bez medoviny a dobrého jídla."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454647e58ae3f.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Nabozenstvi_Slovanu.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse