Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Západočeská parketa, a.s. - případová studie

Západočeská parketa, a.s. - případová studie

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá případovou studií účtování v Západočeských parketách a.s.. Skládá se ze dvou textových souborů a čtyř tabulkových příloh. První textový soubor obsahuje informace o Západočeských parketách a další znalosti, případně tematické okruhy určené pro samostudium, které jsou pro vyhotovení případové studie nutné. Druhý textový soubor obsahuje zpracovaných otázek, které jsou podloženy výpočty v pěti přílohách.

Obsah

1.
Západočeská parketa, a.s. – podkladové materiály ke studii
1.1
Charakteristika firmy, organizace, struktura
1.2
Nákup dřeva
1.3
Skladování dřeva
1.4
Výroba a prodej
1.5
Čísla ke dřevu
1.6
Čísla k parketám
1.7
Účtování
1.8
Lepidla
1.9
Další operace
2.
Otázky k přípravě a další doporučení
3.
Úkoly
3.1
Zaúčtujte veškeré transakce v druhovém členění nákladů tak, jak to podnik dělá. Vzhledem k požadavku majitele, zaúčtujte vše i v účelovém členění nákladů.
3.2
Najděte, který český účetní předpis (zákon o účetnictví, jeho prováděcí vyhláška určená pro podnikatele nebo české účetní standardy) definuje, jak má vypadat výsledovka (výkaz zisku a ztráty) v ČR. Vytiskněte si z předpisu názvy řádků a přineste s sebou. Pozor! Musí se jednat o poslední aktuální znění předpisu!
3.3
Vypracujte tyto výkazy: druhovou výsledovku dle českých předpisů, kterou podnik dělá. Sestavte také účelovou výsledovku, kterou požaduje vlastník
3.4
Vysvětlete, jak se vypočtou „náklady na prodané výrobky“. Umíte například vypočítat, kolik by činily náklady na prodané výrobky, kdyby se nic neprodalo?
3.5
Vysvětlete, jak se vypočte „změna stavu výrobků“. Víte, co ovlivňuje znaménko u změny stavů ve výsledovce (tj. zda tyto řádky zvyšují či snižují hospodářský výsledek) a proč? Víte, kolik by činila změna stavu výrobků, kdyby se nic neprodalo?
3.6
Podívejte se na oběh dokladů ve firmě. Neuškodí si to graficky znázornit.
3.7
Kolik je marže v Kč z prodeje lepidel?
3.8
U lepidel se používá periodické účtování, u dřeva průběžné. Znáte nejen, jak se tyto způsoby liší v účtování, ale také jaké mají tyto způsoby výhody a nevýhody?
3.9
Umíte vypočítat úbytky zásob podle metod FIFO, LIFO, průměr? Prostudujte si i teorii kolem nich.
3.10
Co se bude dít, když se na konci roku zjistí, že na některém ze skladů je toho méně, než by mělo být?
3.11
Co se bude dít, když se na konci roku zjistí, že lepidla, parkety nebo dřevo nelze využít nebo prodat za částku, která je vyšší nebo rovna jejich účetní hodnotě?
4.
Přílohy
4.1
Druhové účtování
4.2
Účelové účtování
4.3
Účelová a druhová výsledovka
4.4
Vyskladňování
4.5
Zahajovací rozvaha
4.6
Americký deník – druhové a účelové účtování

Úryvek

"Úkol 10: Umíte vypočítat úbytky zásob podle metod FIFO, LIFO, průměr? Prostudujte si i teorii kolem nich.

K výpočtu úbytků zásob můžeme využít jeden ze 4 možných postupů. Těmi mohou být LIFO, FIFO, ocenění průměrem nebo individuální pořizovací cena.
LIFO (Last In - First Out) = "poslední dovnitř - první ven"
Při oceňování skladu metodou LIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly poslední nakoupeny - v ČR tato metoda není přípustná.
Existují 2 důvody zákazu:
o Účetní – V případě, že podnik bude držet nějakou minimální rezervu zboží, tak tato rezerva by byla oceněna nejstaršími cenami, jelikož se jako první odčerpá nejnovější dodávka. To by tedy mohlo vést k výraznému zkreslení hodnoty zásob vykazované v účetnictví.
o Daňový – Ceny pomalu ale neustále rostou. Pokud by se při vyskladnění do nákladů dostali nejnovější dodávky, znamenalo by to, že jsou oceněny nejaktuálnějšími a tedy nejvyššími cenami. To by způsobilo nižší zisky v porovnání s FIFO. A tím by se odvedla i nižší daň státu.
FIFO (First In - First Out) = "první dovnitř - první ven"
Při oceňování skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.
Průměr
Evidence materiálu určitého druhu v tzv. průměrné ceně, což je vážený aritmetický průměr a to buď průměr proměnlivý (při každém úbytku zásob se znovu přepočítává) nebo průměr periodický (počítá se za určité období – zpravidla 1 měsíc)
Individuální pořizovací cena
Tato metoda ocenění vyžaduje nejen zjišťovat za každou individuální dodávku její pořizovací cenu, ale oceňovat v individuální pořizovací ceně rovněž každý úbytek zásob. Tato metoda je použitelná jen v omezené míře, a to převážně u velkých, drahých či unikátních druhů zásob, kde je takový způsob ocenění únosný.
tabulky (FIFO - dřevo, průměr - lepidla) viz příloha 5“

Poznámka

Studie se skládá ze 2 souborů MS Word (*.doc) a 4 souborů MS Excel (*.xls). Čistý text dosahuje cca 9 stran.
Případová studie byla ohodnocena plným počtem bodů na Vysoké škole ekonomické.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18672
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse