Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zásobování (logistika)

Zásobování (logistika)


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na zásobování podniku. Detailně popisuje proces zásobovacích činností - od plánování, pořizování, po skladování a evidenci materiálu. Součástí práce je rovněž členění oběžného majetku, který hraje při zásobování významnou roli.

Obsah

1.
Oběžný majetek
1.1.
Členění oběžného majetku
2.
Zásobování
2.1.
Zásobovací činnosti
2.1.1.
Pořizování materiálu
2.1.2.
Plánování materiálu
2.1.3.
Skladování materiálu
2.1.4.
Evidence materiálu

Úryvek

"Oběžný (krátkodobý) majetek
Znaky oběžného majetku:
a) neustále mění podobu (obíhá, koluje)
b) krátkodobá povaha (doba použití je kratší než jeden rok)
Členění OM:
1) zásoby – nakupované:
a) materiál (převažuje ve výrobních podnicích, jednorázově se spotřebovává)
1. suroviny, základní materiál – tvoří podstatu výrobku; př. rám, sklo na výrobu oken
2. pomocný materiál – méně podstatné části výrobku; př. barva, kliky, těsnění
3. provozovací materiál – zabezpečuje provoz podniku; př. benzin, úklid. prostř., kancl. potř., oleje, paliva
4. obaly – plní estetickou funkci a ochranu při manipulaci; př. přepravky, krabice, sáčky
5. náhradní díly – slouží k opravám dl. h. majetku; př. náhradní ozubené kolo, jehla do šicího stroje
6. drobný hmotný majetek – doba upotřebení > 1 rok, cena < 40 000,-, evidován jako materiál (př. židle, kalkulačka, mobil, …)
b) zboží (movité věci nakoupené za účelem dalšího prodeje) – kniha, televizor, pečivo, boty
– vlastní výroby:
a) nedokončená výroba - produkty, které prošly několika výrobními stupni, ale ještě nejsou polotovarem ani hotovým výrobkem (např. vytištěné archy nesvázané do knihy)
b) polotovary - odděleně skladované produkty, které ještě musíme dohotovit do finálního výrobku, dají se prodávat (např. náhradní díly do auta, knedlíky v prášku, sirup k výrobě limonád)
c) výrobky - hotové produkty (např. kniha, televizor, nábytek, zubní pasta)
2) pohledávky
3) krátk. fin. maj.
Zásobování
 souhrn činností zabezpečující potřebné druhy materiálu k výrobě v potřebné kvalitě, čase a místě
Zásobovací činnosti:
1) pořizování materiálu
2) plánování materiálu
3) skladování materiálu
4) evidence o materiálu
5) využití materiálu
Organizace zásobování:

a) centralizovaná organizace – za podnik jako celek (z jednoho místa)
b) decentralizovaná organizace – více zásobovacích útvarů
c) smíšená organizace – plánování, nákup > centralizované, sklady > decentralizované
Materiálový tok
výběr dodavatele > objednávka materiálu od dodavatele > dodavatel (podle kvality, ceny, jména, vzdálenosti) dodá materiál (+ dodací list) > dodavatel zašle doklad – fakturu > vzniká závazek vůči dodavateli > provedeme tzv. kvantitativní (množství) a kvalitativní přejímku > je-li dodávka v pořádku, skladník přijme do skladu (příjemka) > v případě zjištění závad uplatníme nárok na reklamaci > pro každý druh materiálu skladník vyhotoví skladní kartu > podle požadavků útvarů dílen skladník vydává materiál pro jednorázovou spotřebu
ZÁSOBOVACÍ ČINNOSTI
1) Pořizování materiálu
- nákupem od dodavatele nebo vlastní výrobou
Výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy (povinností prodávajícího je dodat zboží, povinností kupujícího je dodávku převzít a zaplatit)
nákup – v tuzemsku, v členské zemi EU, dovoz z nečlenské země EU
doprava – dopravní firma, vlastní, dodavatel
2) Plánování materiálu
a) plánování spotřeby
b) plánování nákupu
c) plánování velikosti zásob (norma zásob)"

Poznámka

Práce obsahuje malé tabulky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325b0f366fef.zip (46 kB)
Nezabalený formát:
Zasobovani_logistika.doc (241 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse