Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Zdraví a ošetřovatelství, ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání

Zdraví a ošetřovatelství, ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání


Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje zdraví, ošetřovatelství a ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání z obecného hlediska. Zabývá se Mnichovskou deklarací „ Sestry a porodní asistentky pro zdraví“, zdravotnickou legislativou, i novodobým systémem vzdělávání sester. Dále se věnuje problematice hygieny, definuje faktory, které oblékání a hygienu ovlivňují. Zmiňuje klasifikaci a způsoby léčby dekubitů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zdravotní politika České republiky
2.1.
Záměry zdravotní politiky
3.
Mnichovská deklarace „ Sestry a porodní asistentky pro zdraví“
3.1.
Evropská strategie WHO
3.2.
Strategické cíle
3.3.
Příprava strategie
3.4.
Implementace strategie
3.5.
Závěr
3.6.
Shrnutí Mnichovské deklarace
4.
Reorganizace ošetřovatelské praxe
5.
Ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání
5.1.
Potřeba hygieny
5.2.
Faktory ovlivňující hygienickou péči a oblékání
5.2.1.
Fyziologicko-biologické faktory
6.
Dekubity
6.1.
Klasifikace dekubitů
6.2.
Stupnice dekubitů podle Torrance
6.3.
Vývoj dekubitů podle Válka

Úryvek

"Společenský vývoj se neustále zrychluje. Technologie ovlivňují způsoby, jakými lidé pracují, jak reagují na okolní prostředí, jak komunikují, cestují, jak se vzdělávají … Nové technologie mění dostupnost, výběr a kvalitu služeb i spotřebního zboží. Důsledky všech těchto změn podstatně ovlivňují informovanost občanů, veřejné mínění, trh práce i profesní otázky. Změny zasáhly i do systému péče o zdraví populace.
Ekonomické hledisko – snižování neustále se zvyšujících se nákladů
Veřejnoprávní hledisko – zajištění dostupnosti a kvality péče o zdraví

V 70. létech Thomas McKeown poukázal na chybné zaměření zdravotnických služeb a medicíny. Vliv zdravotnických služeb se přeceňoval a podceňoval se vliv životního prostředí a chování lidí.
Metodickým východiskem společné cesty ke zdraví se stal dlouhodobě pojatý programový proces, založený na validním informačním a výzkumném základě a systémové teorii řešení problému (tj. Posouzení problému, stanovení priorit, naplánování kroků vedoucích ke změně, realizace jednotlivých kroků a vyhodnocení dosažených výsledků).
Proto byla po řadě jiných projektů v roce 1998 přijata nová strategie WHO – Zdraví 21 ( Zdraví pro všechny v 21. století). Na jejímž základě byl připravován program EUROHEALT pro období 2000 až 2005. Rozšiřovaly program Zdraví pro všechny do roku 2000. V zásadě se dá říct, že zdraví populace ovlivňuje celý stát. Jeho funkčnost a konkurenci schopnost. Prevence je základ. Je levnější než další léčba. Ovlivňuje plno složek (sociální sféru, pracovní trh, možnosti vkládání financí do zdravotnictví i jiných sfér, například výzkum, atd...

Zdravotní politika České republiky bude tvořit organizační, ekonomický a politický rámec aktivit, které směřují k ochraně, upevňování, rozvíjení a navracení zdraví, k omezování negativních důsledků poruch zdraví, ke zdravému stylu života, ke zlepšení životního a pracovního prostředí a k vyšší účinnosti a kvalitě zdravotní péče. Koncepčně bude vycházet z následujících zásad:
•zdraví patří k prioritním hodnotám jednotlivce, rodiny i společnosti. Je předpokladem sociální a ekonomické úspěšnosti a podmínkou náležité kvality života jednotlivých občanů i celé společnosti. Narušené zdraví naopak přináší nejen tělesná a psychická strádání občanům, ale i značné ekonomické újmy jak jednotlivcům, tak celé společnosti. Ochrana a podpora zdraví je proto společným zájmem a odpovědností všech občanů, organizací, institucí, zájmových sdružení a státní správy,
•za dostupnost zdravotní péče pro všechny občany, soustavnost a kvalitu odpovídá stát,
•zdraví závisí především na podmínkách každodenního života lidí. Všechny složky společnosti zasahují do životních podmínek a životního prostředí a svým působením mohou zdraví chránit nebo naopak ohrožovat"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www1.szu.cz/chzp/nehap/kap_01.htm, http://www.lfhk.cuni.cz/soclekapps/osetr/asp/browse/browse.asp?a=2&d=42

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse