Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Země třetího světa

Země třetího světa

Kategorie: Světová ekonomika, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o zemích třetího světa. V úvodu se autor zabývá příčinami a historickým vývojem ekonomické diferenciace světa. V další části se věnuje největším problémům, které země třetího světa postihují. Závěr pak rozebírá informace z oficiálních i neoficiálních zdrojů o tamější problematice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ekonomická diferenciace světa
3.
Historický vývoj
4.
Současné dění v zemích třetího světa
4.1
Situace ve třetím světě
5.
Největší problémy
5.1
Ekonomické
5.2
Ekologické
5.2.1
Nemoc AIDS v Africe
5.2.1.1
Graf
5.3
Vybrané válčené konflikty na africkém kontinentu
5.3.1
Alžírsko
5.3.2
Rwanda a Burundi
5.3.3
Etiopie a Eritrea
6.
Pomoc zemím třetího světa
7.
Informace z neoficiálních zdrojů
7.1
Dluhy
7.2
Milostivé léto 2000
8.
Oficiální zdroje
8.1
Skupina světové banky a Mezinárodní měnový fond

Úryvek

„Ekonomické problémy
Jednoznačný ekonomický problém nejchudších zemí světa je nedostatek kapitálu. Půjčky nebo dotace, které tyto země získávají od vyspělých zemí světa nebo od mezinárodních organizací často nepokryjí ani základní potřeby státu. Splácení těchto dluhů tyto země zatěžuje natolik, že veškerý kapitál těchto zemí jde převážně na placení pouhého úroku z dluhu.
Rozvojové země nemají fungující ekonomiky. Zahraniční obchod je často také zcela neaktivní. Ty země, které mají nějaké nerostné zdroje je vyvážejí pouze v nezpracovaném, surovém stavu s minimálním výnosem a bez využití levné pracovní síly své země.
Existuje také názor, že vzhledem k nedostatku vzdělání, velké negramotnosti obyvatel a nefungujícímu právnímu systému není téměř možné vytvořit fungující ekonomiku bez pomoci vyspělých států. Finanční pomoc často nebývá efektivně využita a často bývá utopena do investic, které nevedou k dlouhodobému zlepšení situace. Chybí zde znalost ekonomické ho fungování státu často také dochází k zneužití pomoci na válečné účely či její zpronevěření a rozdělení mezi vládnoucí aparát.
Vytváření nových pracovních míst je úzce spojeno s vysokou urbanizací. Malá města téměř zanikají a úroveň života na venkově je srovnatelná s úrovní života před několika staletími. Na venkově lidé přežívají pomocí samozásobitelského zemědělského systému založeného na tradičním způsobu života.
Ve městech dochází k nekontrolovatelnému přívalu obyvatel a tím znehodnocení pracovní síly. Ve městech vznikají slumy (okrajové oblasti kde se lidé shromaždují a žijí doslova jak se dá. Je zde vysoká koncentrace nemocí a kriminality, vysoká úmrtnost). Nadnárodní korporace, které zakládají své výrobní zdroje v těchto zemích často místní pracovní sílu silně podhodnocují a zaměstnávají děti, kterým platí ještě méně než dospělým pracovníkům.
Ženy v Africe jsou v převážné většině nezaměstnané a nová místa se pro ně téměř nevytváří. Na rozdíl od Afriky v Tichomořských a Asijských státech tvoří ženy převážnou většinu zaměstnanců v místních továrnách. V rozvojových státech neexistuje sociální systém, pracovní právo ve většině zemí také neexistuje a když ano tak nikdo nedohlíží na jeho dodržování.

Ekologické problémy
V mnoha státech rozvojového světa se nějakým způsobem neochraňuje životní prostředí vzhledem k tomu, že nejsou v těchto zemích finanční prostředky. Vzhledem k geografické poloze některých těchto zemí jsou tyto země často ohrožovány přírodními katastrofami jako jsou záplavy, hurikány, zemětřesení, což již takto velmi zadlužené státy zcela ochromuje. Mnoho států je také v pouští oblasti to se týká především států saharské a subsaharské Afriky. Pro tuto oblast je také příznačné, že se zde v posledních desetiletích velmi změnily fyzicko-geografické podmínky a to zejména co se týče podnebí. Oblast saharské a subsaharské Afriky jako jedna z mála na světě, trpí v posledních 30-40 letech dlouhými periodami sucha, které se zde tak často jako v druhé polovině 20. stol. nikdy nevyskytovaly. V důsledku změny klimatu dochází k rychlému rozšiřování největší pouště na Zemi – Sahary. Mnoho ekologických problémů různých časových a prostorových dimenzí je způsobeno lidskou aktivitou doprovázenou změnami přírodního, a tedy i životního prostředí. Pro oblast Sahelu je největším fyzicko-geografickým problémem rozšiřování pouští /desertifikace/. Následkem toho je prudký úbytek biologické produktivity a kvality půdy, což vede k vytváření krajiny podobné poušti. Rozšiřování Sahary dále napomáhají neustále se zvyšující stavy skotu, které nejenže vypásají vegetaci, ale svými kopyty narušují půdu a při období dešťů dochází k rozsáhlé erozi. Díky těmto faktorům je již tak velmi omezená produkce dále eliminována a dále dochází k poklesu potravin na obyvatele.
Do ekologických problémů jsem také zahrnula vysokou nemocnost obyvatel rozvojových zemí. Vzhledem k naprostému nedostatku léků a nedostupnosti lékařské péče, dlouhodobé podvýživě a v lepším případě jednotvárné stravě bez vyšší nutriční hodnoty jsou jedním z hlavních příčin úmrtí v těchto oblastech běžná virová či bakteriální onemocnění, která v západním světě už neznamenají žádnou hrozbu.
Vysoká a nekontrolovaná porodnost přináší další faktory, které znamenají zhoršující podmínky pro obyvatelstvo chudých oblastí naší planety.
Např. Sahel patří mezi oblasti s nejvyšší porodností nejen v Africe, ale i v celém světě. Nejvyšší porodnost je v Nigeru a Mali, kde přesahuje hodnotu 5%.
Úmrtnost je jedna z nejvyšších v Africe, ale i ve světě. nejvyšší je v Nigeru 1,9%,Čadu, Etiopii a Somálsku po 1,8%.“

Poznámka

Práce obsahuje obrázek a graf.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2826
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse