Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ženy a zaměstnanost

Ženy a zaměstnanost

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se soustředí na problematiku zaměstnání žen a zasazuje ji do kontextu rozdílného postavení mužů a žen ve světě pracovních příležitostí. Pojednání zahajuje výkladem pojmu gender a po nastínění některých teoretických náhledů na diferenciaci mužských a ženských rolí se přesunuje k souvislostem mezi genderem a pracovním uplatněním. Sleduje pozici žen ve světě práce od 19. století po současnost a rozebírá otázku pracovní segregace dle pohlaví. Věnuje se posléze ekonomickému, ale také rodinnému životu žen i mužů v ČSSR, jehož rysy spojuje s tehdejším režimem. V závěrečné části autor analyzuje pomocí statistik platové rozdíly mezi muži a ženami v EU a ČR a v závěru předkládá vlastní pohled na otázku zaměstnanosti žen a pozitivní diskriminace.

Obsah

1
. Úvod
2
. Celosvětový pohled
2.1.
Gender
2.2.
Strukturální funkcionalismus
2.3.
Feministické paradigma
2.4.
Gender, zaměstnanost a ekonomika
2.4.1.
Pracující muži a ženy v historickém kontextu
2.4.2.
Pracovní segregace podle pohlaví
2.4.3.
Tokenismus
2.4.4.
Sexuální obtěžování
2.4.5.
Platový rozdíl na základě segregace
3.
Ženy v ČSSR
3.1.
Stav po nástupu KSČ
3.2.
Komunistický subjekt
4.
Novodobá situace
4.1.
Statistiky ze současnosti
4.2.
Stručné zhodnocení statistik
4.3.
Názory žen
5.
Závěr

Úryvek

"2 Celosvětový pohled
2.1 Gender
Slovo gender se používá v anglosaské sociologii již více než dvacet let pro označení toho, co se týká sociální diferenciace mezi pohlavími. Pouhé oznámení jsem „ muž, žena “ nevypovídá pouze o tom, čím jsem biologicky, ale také o osobních vlastnostech. Lidé mají tendenci posuzovat osoby podle genderových stereotypů. To jsou zjednodušující popisy toho, jaké má vlastnosti typický muž, žena. Kdo vybočuje z těchto stereotypů, může být pro „většinovou společnost“ deviantní, abnormální, zkažený.
Každá společnost (náboženské skupiny, stát, zaměstnavatelé atd.) připisuje svým členům určité vlastnosti, způsoby chování a vzájemné působení mezi sebou. Takovému fungování se říká pohlavně generový systém společnosti. Tyto systémy mohou být rozdílné, avšak mají společné tyto tři prvky:
1.) Sociální konstrukci gen. kategorií na základě biologického pohlaví
2.) Dělbu práce na základě pohlaví
3.) Společenská regulace sexuality

2.2 Strukturální funkcionalismus
Paradigma- je určitý model myšlení, který řídí vědcovu volbu relevantního výzkumného problému, metod vhodných pro jeho zkoumání a způsobu jeho vysvětlení.
Strukturálně funkcionalistické paradigma zobrazuje společnost v rovnovážném stavu. Její členové sdílejí podobné hodnoty a změny se dějí evolučním vývojem. Genderové role jsou dány biologickou odlišností, muži a ženy je přijímají a jsou snimi ztotožněni.
Žena jako rodička přijímá roli „ domácí “- starost o výchovu dětí, péče o rodinné hnízdo. Má empatickou, pečující, nesamostatnou povahu.
Muž díky svým fyzickým předpokladům je ochránce a živitel rodiny. Je odvážný, otrlý, agresivní.
Mužské a ženské role jsou si rovny. Důsledkem funkcionalistického přístupu je omluva diskriminace na základě přirozených vlastností pohlaví.
Strukturální funkcionalismus převládal v sociologii v době od čtyřicátých do šedesátých let. Bylo pro něj příznivé poválečné klima a konzervativní politická situace. Zcela opomíjel význam „ moci „ (schopnost vnutit druhým svoji vůli). Aby měl někdo moc, musí ovládat společenské prostředky. Funkcionalisté vůbec nezkoumali vztahy mezi těmi, kdo vlastnili společenské prostředky, jejichž získání souviselo s individuálními vlastnostmi (pohlaví, rasa, etnikum, atd.). V šedesátých letech na základě společenských nepokojů (válka ve Vietnamu, rasové nepokoje, ženská emancipace) vzniklo mnoho dalších paradigmat, které zkoumali střet mezi vrstvou vládnoucí a ovládanou. Mezi nimi bylo i feministické paradigma.

2.3 Feministické paradigma
přikládá stejnou váhu biologické příslušnosti jako učení. Genderová odlišnost se utváří na základě vnějších vlivů, tzn. že výchova, vzdělání, individuální vlastnosti a schopnosti atd., mají vliv na to jaký člověk je a jakou roli chce mít ve společnosti, a ne pouze pohlaví.
Feminismus – označuje sociální hnutí, které napadá rozpor mezi ideou lidských práv a legální podřízeností žen, jejich odsunutím na okraj obce. Tzn. faktický rozpor mezi rovnými šancemi a pohledu společnosti na ženy a jejich životní úděl.
V sociologii do té doby převládal sexismus – hodnocení, že jedno pohlaví je cennější než druhé. Feministická sociologie ukázala, že „většina toho, co jsme doposud chápali jako zkoumání společnosti, je ve skutečnosti jen mužským zkoumáním mužské části společnosti“. Dřívější badatele se soustředili spíše na muže a místa, kde se muži pohybují a svoje závěry pak zobecnili na celou společnost. Feminističtí badatelé se snaží navázat vztah s objektem svého zkoumání a nechávají ho volně hovořit. Snaží se zkoumat jak vlivy objektivní (fakta lze empiricky měřit, pozorovat), tak subjektivní (emoce, vlastní zkušenost, postavení). Výsledek je pak objektivnější, může být však zkreslen díky „paradigmatu“, ve kterém se badatel pohybuje. Feminismus nezkoumal pouze „problémy žen“, všímal si všech znevýhodněných skupin. Problémy vyplývající ze společenských nerovností, vedli ke snahám o změnu. Vznikají hnutí s konkrétními společenskými a politickými cíly.
Feministické hnutí vzniklo na základě povědomí o genderových nerovnostech ve společnosti, které šířil feministický výzkum."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.
Součástí práce jsou tabulky, rozsah čistého textu činí cca 8,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse