Žert - Milan Kundera

Kategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce obsahuje detailně rozepsaný obsah díla Žert od M.Kundery s rozborem jazyka, kompozicí, obrázky a zajímavostmi o díle, kterými u maturity zaujmete.

Navíc obsahuje i soubor s teorií jazyka k dílu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlavní myšlenka
3.
Bibliografické údaje
4.
Místo a čas
5.
Znaky
6.
Forma
7.
Jazykové prostředky
8.
Hlavní postavy
9.
Vedlejší postavy
10.
Obsah
11.
Citát z knihy

Úryvek

"Knížka Žert vypráví o tom, jak nevinný vtip může mít v totalitním režimu nedozírné následky - ztrátu všeho, co jsme měli. Román dopsal Milan Kundera 5. prosince 1965, poprvé byla ale kniha publikována až roku 1967, protože téměř přes rok ležela na cenzuře, která nakonec překvapivě povolila vydání románu bez zásahů. Žert je později vydáván v Torontu u Škvoreckých.

HLAVNÍ MYŠLENKA
Mohlo by se zdát, že centrálním tématem je vztah člověka a historie, ale sám autor k tomu říká: "Když jsem se v Žertu vrátil na chvíli do 50. let, nešlo mi o to malovat tzv. obraz doby. Padesátá léta mě přitahovala proto, že tehdy dělala historie nevídané experimenty s člověkem, že ho svými neopakovatelnými situacemi ukázala z nevídaných stran a obohatila tak mé pochybnosti i vědomosti o tom, co je člověk a jeho úděl."

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Nakladatelství: Československý spisovatel
- rok vydání: 1969

Doslov: Zdeněk Kožmín
Počet stran: 304
MÍSTO A ČAS
Na pozadí historických událostí let 1948-1964, převážně však v 50. letech. Děj se odehrává střídavě v Praze a na Moravě, buď v přítomnosti, nebo v minulosti. S výjimkou sedmého dílu, který se odehrává celý v přítomnosti na Moravě a je rozvržen pouze do několika hodin.

ZNAKY

- znaky autorovi tvorby:

• nepatetické líčení tehdejší doby plné hořkosti, ale i naděje
• základ tohoto lidského dramatu je nadčasový a má své určitě konstanty, které je možno naroubovat na lidské příběhy jakékoliv doby
• přesahuje politické souvislosti svým existenciální vyzněním: román Žert postihuje úděl intelektuála v totalitní společnosti → ironický lístek adresovaný krásné, ale hloupé dívce a zachycený pozornými funkcionáři uvede do pohybu lavinu, jež vrhá lidské osudy do nicoty
• autor navazuje na racionalistickou, osvícenskou románovou tradici a na autory, kteří tuto tradici rozvíjeli ve 20. století (Kafka, Musil, Vančura)
• pro Kunderu jsou typické zejména pasáže úvahové, esejistické

- prvky postmoderní prózy:

• postavy nemají realistickou, věrohodnou psychologii, ale jsou spíše loutkami společnosti
(v realismu je postava buď hrdina nebo oběť, v postmoderně je člověk zobrazen jako pouhá hračka)
• ironie, sebeironie, výsměch, Kundera zde rozvíjí rovněž prvky frašky a grotesky
• místo o hrdinovi můžeme mluvit antihrdinovi (hrdina proti své vůli) - lhář, násilník, vrah
• princip montáže - jakoby by text byl smontován z různých pasáží (v Žertu prolínání dějových linií + úvahy)
FORMA

- román je psán v ich-formě a většina textu knihy je retrospektivní vyprávění, částečně paralelní
- kniha má 7 kapitol, které se dále dělí do podkapitol
- nejde o souvislé vyprávění v 1. osobě, nýbrž o kombinaci čtyř vypravěčů: Ludvík [A], Helena [B],
Jaroslav [C], Kostka [D] , kteří se střídají podle schématu A-B-A-C-A-D-(A-B-C)
- kompoziční struktura románu je tedy polyfonní (více samostatných hlasů) a každá postava přináší
do vyprávěného příběhu vlastní úhel pohledu → vzniká tak mnohohlas, jehož kompozice je inspirována (tak jako často i v dalších Kunderových dílech) stavbou hudební skladby (části věnované moravské lidové písni - Jaroslav)
- střídání vypravěčů přináší i proměny stylu, každý z nich promlouvá svým specifickým způsobem,
najdeme zde pasáže reflexivní a popisné, proměňuje se tempo i obraznost vyprávění
- Žert je vcelku pesimistické dílo, kterému dominují rozpad iluzí, rozklížení charakterů, ztráta
hodnot a snaha nalézt nový smysl života a nějakým způsobem se zapojit do koloběhu světa, který všechny postavy obklopuje → v tomto směru se však žádný šťastný konec nekoná, Ludvík se sice smiřuje se svou minulostí, ale jeho budoucnost zůstává nejistá, vykoná sice svou vytouženou pomstu, která se ale v konečném důsledku nezdaří (viz ukázka)

- kniha usiluje o zhodnocení a filozofický přesah událostí a společenské atmosféry let 1948-1964 a
je významným přínosem české literatury
- přestože komentuje politickou atmosféru doby 50 a 60. let, autorova pozornost je obrácena spíše
na Ludvíkovy vztahy a lásky
- tento společenský román je věnován generaci poválečné mládeže, která byla více či méně
zasažena politickými událostmi po roce 1948

ZAJÍMAVOSTI

Květoslav Chvatík ve svém díle píše, že rozvržení dílů není stejnoměrné. Rozsah textu
jednotlivých postav je založen na násobcích čísla tři. Ludvík má 3 díly a jeho monolog zaujímá 2/3 textu. Monology ostatních zaujímají 1/3 textu, z toho konkrétně Jaroslavova část 1/6, Kostkova 1/9 a Helenina 1/13 → román je tedy tvořen přesnou matematickou strukturou, kterou ovšem v okamžiku četby nevnímáme.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

- autorův styl psaní a jazyk se vyhýbá jakékoliv barokní vyumělkovanosti, ale přesto je velmi
popisný a barvitý
- velice dlouhá souvětí jsou pro román typická, ukazuje se v nich autorova bohatá slovní zásoba i
schopnost dobře vyjádřit své myšlenky, časté je rozdělení souvětí na více částí pomocí středníků
- tykání a vykání: s Jaroslavem si Ludvík tyká, protože se znají od dětství, zatímco s Kostkou si
vyká, protože, přestože jsou rovněž dobří přátelé, se poznali již jako dospělí a projevují tak jeden druhému jakousi úctu, pak je pozoruhodné že Helena Ludvíkovi tyká (chová se k Ludvíkovi důvěrně) a on jí vyká"

Poznámka

Práce obsahuje několik dokumentů i obrázek, nelze určit přesný počet stran dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28750
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse