Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Židovství versus křesťanství - rozdíly i shodné znaky

Židovství versus křesťanství - rozdíly i shodné znaky


Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z filosofie se věnuje společným znakům i rozdílům ve vývoji a působení dvou významných světových náboženství. Porovnává rané křesťanské spisy s judaismem. Popisuje postoj judaismu k ostatním náboženstvím. Zmiňuje současné židovsko-křesťanské vztahy.

Obsah

1.
Úvodem
2.
Rané křesťanské spisy v porovnání s judaismem
3.
Postoj judaismu k ostatním náboženstvím
4.
Vztah židovství a křesťanství
5.
Současné židovsko-křesťanské vztahy

Úryvek

"Křesťanství a judaismus mají nepochybně mnoho společných rysů. Souvisí to pochopitelně s tím, že křesťanství navazuje na judaismus. Jsou tu však i značné rozdíly. Sotva bychom z křesťanského zorného úhlu hledali analogii křesťanské církve a církví. Kristově církvi jakožto souhrnu všech křesťanů odpovídá židovské společenství, v němž téměř splývá národní a náboženská příslušnost. Judaismus zahrnuje i lidi, kteří např. nevěří v osobního Boha odlišného od světa, ale jsou Židy etnicky.

RANÉ KŘESŤANSKÉ SPISY V POROVNÁNÍ S JUDAISMEM
Rané křesťanské spisy odrážejí myšlenky, víry, pohledy a trendy židovství za Druhého Chrámu. Odrážejí svět mudrců, včetně biblických výkladů mudrců, jejich podobenství a také jejich vlastní neurčitosti. Lze v nich také najít výrazy víry ve vykoupení a mesianistických proudů v židovství v tomto období. Lze též rozeznat ohlasy mnohých proudů v židovství té doby, včetně těch skupin, které mudrcové považovali za kacířské, jako byl helénistický judaismus a esejci, nebo Sekta od Mrtvého moře.
Raná křesťanská literatura odráží svět mudrců v dřívějším stadiu než židovské zdroje. Odráží život Židů v řecké diaspoře, podrobnosti o něm známe jinak hlavně ze spisů Phila Alexandrijského. Můžeme se odtud též poučit nejen o dalších židovských diasporách, ale také o židovských zvycích, které nebyly v raných židovských zdrojích zaznamenány.
Zkoumání tohoto období, ze kterého se do dnešních dnů nedochovaly žádné prameny, nám umožňuje určit formu některých výroků mudrců, která má k původní verzi nejblíže. Najdeme li výrok jak v pozdějším židovském zdroji, tak v Novém zákoně, původní forma výroku je ta, kterou najdeme v ranějším zdroji, to jest v Novém zákoně. V ten okamžik však nesmíme zapomenout, že jazyk Nového zákona byl ovlivněn nejen spory, které měly původ v napětí v samotném židovství, ale také autory evangelií, kteří v řecké verzi také změnili slova samotného Ježíše.
Řecké vydání evangelií, které se dochovalo, zřejmě obsahuje změny a proměny původních verzí. Tyto původní verze mnohem jasněji odrážejí židovské vlastnosti než vydání pozdější. Také epištoly v Novém zákoně, které odrážejí druhou etapu křesťanství, representovanou osobností Pavla, přinášejí některé důležité kapitoly z historie Izraele oněch dnů, zvláště duchovní historii Izraele.
Jazykem, kterým se v tomto období mezi Židy mluvilo, byla hebrejština, aramejština a značně i řečtina. Až donedávna mnoho vědců věřilo, že jazykem Ježíšových učedníků byla aramejština. Je možné, že Ježíš občas aramejštinu použil. Ale v tomto období byla hebrejština jak běžně používaným jazykem, tak jazykem studijním. Evangelium sv. Marka obsahuje několik aramejských slov, a to vědce zmátlo. Dnes, ve světě prohlubujícího se studia jazyků židovských mudrců je přijímáno, že většina lidí byla sběhlá v hebrejštině. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.phil.muni.cz/fil/etika/texty/studenti/judetika.html; http://www.getsemany.cz/node/2598.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse