Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Živnostenský zákon

Živnostenský zákon


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Tato práce obsahuje zápisky ze semináře Ekonomie/Právo a je doplněna o výpisky z knihy Právo pro gymnázia,obchodní akademie a střední odborné školy.

Obsah

1.
Živnostenský zákon
2.
Podnikání a faktura
3.
Založení a vznik obchodní korporace
4.
Obchodní podíl a vklad
5.
Zrušení a zánik obchodní korporace
6.
Obchodní rejstřík

Úryvek

"OSOBNÍ SPOLEČNOSTI
 Založené za účelem podnikání či správy vlastního majetku
 Není vkladová povinnost
 Obchodní podíl je nepřevoditelný
 Společník má právo jednat jménem společnosti
 Vnitřní struktura není předepsána zákonem
 Zásada jednomyslnosti
 Ručení společníka je neomezené
KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI
 Vedení a jednání za společnost – konstituování zvláštních orgánů
 Povinností společníka je splacení vkladu, který je daný zákonem
 Struktura orgánů je formalizována, rozlišují se nejvyšší orgány (valná hromada..), statutární orgány (jednatelé v s.r.o.), kontrolní orgány (dozorčí rada..)
 Obchodní podíl lze převést
 Mezi nemajetková práva společníků patří např. podílet se na řízení
 Ručení společníků je do splacení vkladu omezené, po splacení vkladu žádné
ZÁKLADNÍ ROZDÍLY
Osobní Kapitálové
- Za závazky ručí neomezeně společně - Za závazky neručí, nebo ručí omezeně
- Nutná osobní účast na činnosti - Nemusí se osobně podílet
- Základní kapitál není povinný - Základní kapitál je povinný
- Nevytváří zvláštní statutární orgány - Vytváří se speciální statutární orgány

ZALOŽENÍ A VZNIK OBCHODNÍ KORPORACE
 Důvody založení
1. Snaha obstát v tržní konkurenci
2. Omezení rizika ztráty pouze na část majetku korporace
3. Potřeba propojit a využít pracovní síly
4. Potřeba shromáždit a využít společný kapitál
ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
 Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou
 Pokud zákon připouští, aby společnost založil jeden zakladatel, pak se zakládá zakladatelskou listinou
POSTAVENÍ ZAKLADATELŮ PŘED VZNIKEM OBCHODNÍ KORPORACE
1. Fáze – přípravné období – podnikatelský záměr, hledání spolupracovníků
2. Fáze – vyhotovení příslušného zakladatelského dokumentu
3. Fáze – období od vyhotovení zakl. dokumentu do dne zápisu do obch. rejstříku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x569ce5dc43de7.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zivnostensky_zakon.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse