Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Život podniku

Život podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na život podniku. Popisuje čtyři etapy života podniku a podrobně je rozebírá. Součástí práce je také stručný přehled právních forem podniků.

Obsah

1.
Založení podniku
2.
Růst
3.
Sanace
4.
Zánik

Úryvek

"Právní formy podniků:
- OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) = podnik
- obchodní společnosti:
• s. r. o.
• a. s.
• k. s.
• v. o. s.
- družstva
- státní podniky

Podnik (zisková organizace) je základní článek ekonomiky.
Etapy:
1) Založení podniku
2) Růst
3) Sanace (ozdravné opatření)
4) Zánik

Vývoj nákladů, výnosů a HV v jednotlivých fázích života podniku:
1) Založení podniku – VYSOKÉ NÁKLADY (reklama), VÝNOSY MALÉ > postupně rostou, HV > ZTRÁTA nebo MALÉ ZISKY
2) Růst – MÍRNÉ SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, ZVYŠOVÁNÍ VÝNOSŮ, HV > ZISKY SE ZVYŠUJÍ
3) Sanace – NÁKLADY SE TÉMĚŘ NEMĚNÍ, VÝNOSY STAGNUJÍ > začínají klesat, HV > ZISKY KLESAJÍ
4) Zánik – některé NÁKLADY rostou, některé se nemění, VÝNOSY dále KLESAJÍ, HV > ZTRÁTA nebo MALÉ ZISKY"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a naskenovaný graf o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275e82daf12.zip (406 kB)
Nezabalený formát:
Zivot_podniku.doc (490 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse