Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Život podniku - fáze růstu

Život podniku - fáze růstu


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Práce se věnuje jedné z fází života podniku, růstu. Nejprve ve zkratce reflektuje vývojové etapy podniku a stručně charakterizuje fázi růstu z obecného hlediska. Hlavní část práce je zaměřena prakticky a sleduje fázi růstu u společnosti Budweiser Budvar v letech 2003–2005.

Obsah

1.
Život podniku
2.
Růst podniku
3.
Budweiser Budvar
3.1.
Doba zakladatelská
3.2.
Světová proslulost
3.3.
Poválečné roky
3.4.
Historie po roce 2000
3.4.1.
2003
3.4.2.
2004
3.4.3.
2005

Úryvek

"1. Život podniku
Podnik prochází za dobu své existence různými vývojovými fázemi. K tomu, aby podnik existoval trvale, musí včas analyzovat vznikající poruchy a především na ně včas reagovat. Na podnikání lze nahlížet jako na proces, který se skládá především ze získávání kapitálu a jeho investování do takové struktury aktiv (majetku podniku), která by vytvářela předpoklad pro realizaci myšlenky spojené s výrobou produktu nebo poskytováním služby pro určitý okruh zákazníků na trhu výrobků.
V životě podniku lze vysledovat následující základní fáze: založení, růst, stabilizaci, krizi a zánik. Tyto fáze jsou mimo jiné odrazem vývoje makroekonomického, tj. vnějšího prostředí, ve kterém podniky fungují, dále jsou dány příslušností k jednotlivým odvětvím nebo sektorům a v neposlední řadě i vlastní výkonností podniku. Proto manažeři, mají-li zájem, aby jejich podnik byl trvale úspěšný, musí včas a správně analyzovat jednotlivé jevy vně i uvnitř podniku a především včas reagovat na změny. Hlavním cílem podniku je zajištění růstu jeho tržní hodnoty (ukazatel EVA +), která musí v průběhu podnikání převážit původní investici.
2. Růst podniku
Fáze růstu znamená, že podnik v dané komoditě nebo segmentu trhu rozšiřuje objem prodeje. Někdy se jedná o velmi agresivní expanzi na trh, jindy o proces pozvolný. Jestliže podnik roste, pak to znamená, že trh má zájem o danou produkci nebo služby, management je úspěšný ve své práci a podnik je ziskový. Za těchto okolností lze hovořit o růstu podniku. Jeho viditelnou stránkou je především růst tržeb (obratu). Jestliže obrat roste, pak obvykle vzniká potřeba i dodatečných investic nejen do budov, strojů a zařízení k zajištění dodatečné kapacity, ale potřeba pokrytí přírůstku pracovního kapitálu. Tyto jevy lze vysledovat ve výkazu rozvaha, kde roste celková bilanční suma.
Růst podniku znamená rozšiřování jeho aktivit, avšak současně vyvolá i zvýšenou míru rizika plynoucí právě z růstu. Zvážení „správného“ tempa růstu podniku patří k jednomu ze strategických rozhodnutí podniku. Jestliže se jedná o příliš rychlý růst, může to v extrémním případě znamenat i ohrožení existence podniku. Na druhé straně příliš pomalý růst znamená, že podnik nenalézá vhodné investiční příležitosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27007
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse