Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní úroveň

Životní úroveň


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor okomentovaných definic a článků na téma životní úrovně ve světě a ČR. Práce definuje životní úroveň, zabývá se klasifikací světových ekonomik, a poté uvádí články vztahující se k životní úrovni v ČR i ve světě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice životní úrovně
3.
Klasifikace světových ekonomik
3.1
Country groups – skupiny zemí
3.1.1
East Asia and Pacific – východní Asie a Oceánie
3.1.2
Europe and Central Asia – Evropa a Střední Asie
3.1.3
Latin America and the Caribbean – Latinská Amerika a Karibik
3.1.4
Middle East and North Africa – Střední Východ a Severní Afrika
3.1.5
South Asia – Jižní Asie
3.1.6
Sub-Saharan Africa – Subsaharská Afrika
3.1.7
Low-income economies – ekonomiky s nízkými příjmy
3.1.8
Lower-middle-income economies – ekonomiky s nižšími středními příjmy
3.1.9
Upper-middle-income economies ekonomiky s vyššími středními příjmy
3.1.10
High-income economies –ekonomiky s vysokými příjmy
3.1.11
High-income OECD members –ekonomiky s vysokými příjmy, členové OECD
3.1.12
Severely indebted – kriticky zadlužené země
3.1.13
Moderately indebted – mírně, průměrně zadlužené země
3.1.14
Less indebted – méně zadlužené země
3.1.15
Not classified by indebtedness –klasifikovány jako nezadlužené
3.2
Classification of economies – Klasifikace ekonomik
3.3
Definitions of groups -Definice skupin
4.
Soubor článků a komentářů k životní úrovni
4.1
Životní úroveň necharakterizuje pouze GNP
4.2
Životní úroveň v ČR
4.2.1
Životní úroveň nejsou pouze peníze
4.2.2
Češi za plat koupí půlku toho, co lidé v EU
4.2.3
S životní úrovní je spokojeno více lidí
4.3
Životní úroveň ve světě
4.3.1
Rozdíly bobtnají
5.
Závěr
6.
Přílohy
6.1
Vývoj celkových výdajů na vysokoškolskou vědu a výzkum (VaV)
6.2
Vývoj státních výdajů na VaV

Úryvek

“ Životní úroveň

Ze sociálního hlediska, usilování jedince nebo skupiny o zboží a služby. Jinak je tento výraz užíván výhradně pro měření spotřeby zboží a služeb jednotlivcem nebo skupiny, někdy nazýván „životní hladina“ (čím je) jako protiklad „úrovni“ (tomu, co je přáním). Oba termíny zahrnují nejen osobně zakoupené položky, ale také položky, které vedou k zvýšení pocitu blahobytu a nejsou závislé na jedinci, jako veřejné služby a kvalita životního prostředí.
Někteří sociální vědci hájí názor, že životní úroveň osoby (jako výrazu jeho touhy) je silně ovlivněn vzorkem spotřeby jeho příjmové skupiny, v případě, že změna životní úrovně je v závislosti se změnou příjmu.

V případě životní úrovně skupiny lidí, jako např. země, musí být dbán ohled na rozlišení mezi průměrnou hodnotou měření aktuální spotřeby a rozptýlenými okolními hodnotami kolem tohoto průměru. Pokud například po čase vzroste průměrná hodnota, ale ve stejné době bohatí zbohatnou a chudí ještě více zchudnou, není správné soudit, že skupině se celkově vede lépe. Podle toho, srovnání životní úrovně jednotlivých států, které jeví rozdílné stupně vývoje, může být značně komplikované. V praxi existují velké rozdíly jak mezi jednotlivými státy, tak uvnitř států. Rozdíly v životních úrovních mezi rozvinutými a méně rozvinutými státy jsou daleko více kritické než rozdíly, které existují mezi zeměmi s rozvinutou ekonomikou, ať už kapitalistickou nebo socialistickou.

Tyto obecné problémy jsou značné bez ohledu na kvantitativní indikátory jako měrné stupnice životní úrovně. Kromě příjmu, užitečné indikátory mohou zahrnovat index spotřeby určité potraviny jako např. proteinu, průměrnou délku života, přístup k základním surovinám, jako např. k zásobám nezávadné vody. Tyto ukazatele také ukazují vážné problémy v možnosti srovnání mezi národy a regiony, především když zvláště ty nejzákladnější údaje, hodnověrný počet obyvatel, není k dispozici v některých opravdu chudých zemích.
Volný překlad citace z Encyklopedie Britannica

1.2 Klasifikace světových ekonomik

Když už jsem se zmínila o komplikovanosti srovnání životní úrovně států s rozdílně vyvinutými ekonomikami (citace Britannicy), ráda bych uvedla třídění států podle rozvinutosti ekonomik. Takto je třídí Světová banka.

Zdroj: http://www.worldbank.org/data/databytopic/class.htm
Country groups – Skupiny zemí
East Asia and Pacific – východní Asie a Oceánie
Europe and Central Asia – Evropa a Střední Asie
Latin America and the Caribbean – Latinská Amerika a Karibik
Middle East and North Africa – Střední Východ a Severní Afrika
South Asia – Jižní Asie
Sub-Saharan Africa – Subsaharská Afrika
Low-income economies – ekonomiky s nízkými příjmy
Lower-middle-income economies – ekonomiky s nižšími středními příjmy
Upper-middle-income economies ekonomiky s vyššími středními příjmy
High-income economies –ek. s vysokými příjmy
High-income OECD members –ek. s vysokými příjmy, členové OECD
Severely indebted – kriticky zadlužené země
Moderately indebted –mírně, průměrně zadlužené země
Less indebted – méně zadlužené země
Not classified by indebtedness –klasifikovány jako nezadlužené
Classification of economies – Klasifikace ekonomik
For operational and analytical purposes, the World Bank's main criterion for classifying economies is gross national product (GNP) per capita. Every economy is classified as low income, middle income (subdivided into lower middle and upper middle), or high income. Other analytical groups, based on geographic regions, exports, and levels of external debt, are also used.
Pro pracovní a analytické účely, hlavní kritérium Světové banky pro třídění ekonomik je hrubý národní produkt (GNP) na hlavu. Každá ekonomika je klasifikována kategoriemi jako nízký příjem, střední (podrozděleno mezi nižší střední a vyšší střední) nebo vysoký příjem. Dále jsou užívány ostatní analytické skupiny, založené na geografických oblastech, exportu, úrovni vnější zadluženosti.
Low-income and middle-income economies are sometimes referred to as developing economies. The use of the term is convenient; it is not intended to imply that all economies in the group are experiencing similar development or that other economies have reached a preferred or final stage of development. Classification by income does not necessarily reflect development status.
Země s nízkým a středním příjmem jsou někdy zmiňovány jako rozvojové země. Užívání tohoto termínu je příhodné, není záměrem naznačovat, že všechny ekonomiky v dané skupině dosáhly podobného rozvoje nebo že ostatní ekonomiky dosáhly přednějšího nebo konečného stádia rozvoje. Klasifikace podle příjmů nemusí nutně odrážet postavení rozvoje."

Poznámka

Práce je zpracována pro bývalé VUT, Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.
Práce kompilačního charakteru. Obsahuje tabulky a text v rámech, rovněž obsahuje grafy a fotografie. Vyžaduje úpravu formátu.
Některé pasáže obsahují jak anglický text, tak jeho volný překlad do češtiny.
Práce z předmětu Základy ekonomie - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse