Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol

Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Tento protokol je zápisem zjišťování hlubokotažnosti vzorku plechu. Obsahuje popis jak postupovat při zkoušce, včetně možných varianty vyhodnocení zkoušky podle vzniklé praskliny v plechu.

Obsah

1.
Účel měření
2.
Popis měřících přístrojů
3.
Postup měření
4.
Naměřené hodnoty, výpočet
5.
Princip zkoušky
6.
Vyhodnocení
7.
Závěr

Úryvek

“3. Postup měření

1. Změříme mikrometrem tloušťku zkušebního plechu na pěti místech a vypočítáme algebraický průměr.
2. Plech natřeme mazacím tukem, aby nevznikalo tření mezi raznicí a přidržovákem.
3. Takto připravený zkušební plech vložíme mezi raznicí a přidržovák. Plech upneme pomocí ručního kola tak, aby vlastní tíhou nespadl, ale mohlo se sním pohybovat.
4. Zajistíme aretační šroub.
5. Vynulujeme podélnou a kruhovou stupnici.
6. Vypneme spojku.
7. Otáčením ručního kola sledujeme pomocí zrcátka průběh deformace plechu, do doby kdy vznikne v materiálu první trhlina.
8. Podle polohy trhliny (podélná, příčná) určíme předběžně zda je zkoušený materiál hlubokotažný. (Předběžně určení materiálu se nemusí shodovat s konečným výsledkem
určeným podle diagramu hlubokotažnosti).
9. Po prasknutí materiálu již dále ve zkoušce nepokračujeme a vrátíme s razníkem pomocí
ručního kola zpět do počáteční polohy.
10. Povolíme aretační šroub a odečteme z kruhové a podélné stupnice naměřené hodnoty.
11. Celý postup opakujeme na stejném zkušebním vzorku, abychom zmírnili případné
materiálové poruchy které můžou ovlivnit výsledky zkoušky např. koroze materiálu.
12. Pomocí diagramu hlubokotažnosti vyhodnotíme, jestli se jedná o materiál vhodný pro lisování (tj.hlubokotažný) nebo jestli se jedná o materiál nevhodný pro lisování."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulky. Čistý text dosahuje cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3623b61588f.zip (101 kB)
Nezabalený formát:
Zkouska_plechu_Erichsen.doc (2686 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse