Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Znalostní management: Implementace knowledge managementu

Znalostní management: Implementace knowledge managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se věnuje charakteristice a implementaci knowledge managementu. Autor nejprve vysvětluje pojem znalostní management (Knowledge Management). Poté představuje výhody vyplývající ze sdílení znalostí v rámci organizace a popisuje přínosy implementace knowledge managementu do vnitropodnikového prostředí a problémy s jeho zaváděním. V závěru jsou tyto praktické poznatky aplikovány na konkrétní příklad, autor poté hodnotí konkrétní přínosy v dané situaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice knowledge managementu (KM) a přidružených pojmů
3.
Úkoly KM
4.
Nástroje KM
5.
Implementace KM
5.1
Úrovně implementace
6.
Praktická aplikace KM
6.1
Předmět praktické aplikace KM
6.2
Cíl praktické aplikace KM
6.3
Přípravná fáze úprav informačního systému (IS)
6.4
Fáze shromažďování znalostí
6.5
Fáze konzultace a oslovení dodavatele
6.6
Fáze schválení navržených řešení
6.7
Fáze realizační
6.8
Fáze převzetí projektu od dodavatele
6.9
Vyhodnocení řešení a reflexe projektu
7.
Přínosy praktické aplikace KM
8.
Závěr
9.
Zdroje

Úryvek

"Předmět praktické aplikace KM
Níže na konkrétním projektu předvedu využití knowledge managementu v praxi. Budu se věnovat hlavně mapování souvislostí znalostí pracovníků jednotlivých oddělení tiskáren, ve kterých pracuji, pro účely zpracování zadávací dokumentace úprav podnikového informačního systému.
Zde uvádím úryvek z práce, který popisuje mapování znalostních souvislostí podle Coombse:

[5] „Mapování znalostních souvislostí
Tento bod souvisí s koordinováním interních a externích možností výzkumu a vědy, vnitrofiremních vztahů a požadavků trhu. To často vyžaduje disciplinární rozšíření organizačních hranic společnosti při používání „možnostních map“ identifikujících umístění v rámci vědomostní základny společnosti, jejích dovedností podložených vybavením a službami. Tento druh činností má zvláštní důležitost ve vztahu k inovacím v době, kdy probíhají rozsáhlé organizační, tržní nebo technické změny. Při takových změnách je obvyklé, že mnoho důležitých údajů o zákaznících, konkurenci a tržních segmentech se může objevit uvnitř organizace bez kontextu na příslušné oddělení nebo projekt.

Příklady mapování znalostních souvislostí:

• Je mapován obrázek technologického portfolia výzkumu a vědy podle požadavků interních divizí, kteří jsou potenciálními zákazníky. Podobným způsobem produktové portfolio je mapováno podle trendů na trzích konečných uživatelů.
• Uživatelské studie vedoucí k identifikování slibných charakteristik produktu a tržních segmentů jsou vypracovávány pracovníky oddělení vývoj a výzkum spolu s výrobní divizí za užití aplikačních technik přístupu (ergonomie, metody engineering apod.)
• Vytvářejí se formální diskusní skupiny, kde se interpretují témata znalostního přístupu s cílem generovat nové náměty, řešení a přístupy.
• Cenný zdroj vědomostí týkající se probíhajícího a potenciálního externího rozvoje v rámci společnosti skýtá podpůrný tým, který je v úzkém kontaktu s externími standardy a orgány s rozhodovacími kompetencemi.
• Konají se kontrolní zasedání zaměřené na specifické disciplíny a dovednosti a jejich návaznost na požadavky vyplývající z procesu.
• Nové vědecké, technické a komerční myšlenky jsou zaváděny do revizních systémů společnosti za účelem zkrácení rozhodovacích procedur.
• Klíčové závěry promítané do podnikových strategií jsou generovány na expertních komisích pravidelně ve společnosti připravovaných a řízených, kde se účastní špičkoví experti ze všech sfér aktivit společnosti.“

Cíl praktické aplikace KM
Cílem je sestavit kvalitní zadání pro úpravy podnikového informačního systému (dále jen IS). Provést schválené úpravy, vyhodnotit jejich úspěšnost a provést reflexi projektu.

Přípravná fáze úprav IS
V této fázi projektu proběhne podrobný popis aktuálního stavu části IS, kterou využívá oddělení „Kopírna“ a stanovení cílů úprav IS.

Popis aktuálního stavu IS:
Z důvodů nedostatečných znalostí pracovníků kopírny a z důvodu osobních antipatií členů původního implementačního týmů proběhlo prvotní zpracování IS v části kopírna nedokonale a v současnosti brání uživatelům z oddělení kopírna v efektivní práci.
Cíl úprav IS:
Zjednodušení, zrychlení a zvýšení uživatelské přívětivosti pro práci v aplikaci Výroba z pozice pracovníka kopírny. Úpravy nesmí mít negativní vliv na požadované výstupy a nesmí zvýšit nároky na vstupy z oddělení řízení výroby. Úpravy musí zohledňovat názory uživatelů IS. Zřejmě nebude možné uspokojit všechny požadavky uživatelů a to z důvodu respektování možností rozvoje IS dodavatelem."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby. Obsahuje schémata a tabulku.
Čistý text dosahuje cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21261
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse