Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Zpracování analýzy stavu personálu Metronom a.s. 2004 a 2005 a návrh opatření pro jeho další rozvoj - diplomová práce

Zpracování analýzy stavu personálu Metronom a.s. 2004 a 2005 a návrh opatření pro jeho další rozvoj - diplomová práce

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato odborná práce se zabývá zpracováním stavu personálu společnosti Metronom a.s. v minulých letech a předkládá navrh opatření pro jeho dalsí rozvoj v roce 2006. V 55 stranách svého obsahu se nejdříve zabývá popisem společnosti, její pozicí na trhu a přechází v mapování metod a nástrojů řízení lidských zdrojů, kde s pomocí odborné literatury detailně zkoumá danou problematiku. Následující část práce je věnována provedení analýzy současného stavu a rozvoje personálu Metronom a.s. za rok 2005, umožňující vyhodnocení výsledků a jejich porovnání s výsledky roku 2004, vyhodnocení doplněno grafy a obrázky. Další kapitola práce se věnuje návrhu hlavních opatření ve prospěch dalšího formování a zvýšení výkonnosti personálu společnosti v roce 2006, předkládá nové strategické záměry, individuální program osobního kvalifikačního rozvoje a nová opatření. Ve své poslední části se práce zaměřuje na zhodnocení návrhu hlavních opatření 2004 a 2005 ve prospěch dalšího formování a zvýšení výkonnosti personálu společnosti v roce 2006.

Obsah

1.
Úvod
a) Pozice Metronom a.s. na trhu stavebních prací ČR
b) Pozice Metronom a.s. na trhu práce ČR
c) Stav a trendy vývoje lidských zdrojů v ČR
2.
Teorie procesů řízení a rozvoje lidských zdrojů
a) Klíčové složky rozvoje lidských zdrojů
b) Filozofie rozvoje lidských zdrojů
c) Učení probíhající v organizaci a učící se organizace
d) Plánování rozvoje lidských zdrojů
e) Výběr, získávání, přijímaní, adaptace pracovníků
f) Vzdělávání, rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí pracovníků
g) Řízení kariéry pracovníků
h) Motivace pracovníků
i) Pracovní výkon a jeho řízení
j) Hodnocení pracovního výkonu a pracovního jednání
3.
Analýza stavu personálu Metronom a.s. 2005
a) Hlavní strukturální a kvantitativní parametry personálu
I) Základní hospodářské ukazatele Metronom a.s. na rok 2005
II) Vývoj evidenčního počtu personálu
III) Vývoj průměrného přepočteného stavu personálu
IV) Vývoj podílu TH personálu z průměrného přepočteného stavu personálu
V) Vývoj struktury skupin pozic TH personálu
VI) Vývoj struktury profesí D personálu
VII) Nástupy a výstupy absolventů škol
VIII) Zaměstnávání studentů
IX) Příchody a odchody personálu
X) Přehled příchodů a odchodů v roce 2005
XI) Odchody do důchodu a pracující důchodci.
XII) Hlavní důvody odchodů
XIII) Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
XIV) Nemocnost a úrazovost personálu
b) Hlavní kvalitativní parametry personálu
I) Vývoj vzdělanostní struktury
II) Kvalifikační rozvoj
III) Autorizace TH personálu
IV) Hodnocení personálu
V) Vývoj průměrného věku
VI) Vývoj věkové struktury
VII) Mzdový vývoj
VIII) Struktura připravovaných personálních rezerv pro vyšší pozice
c) Ostatní parametry personálu
I) Obsazení vnitropodnikových nosných technologií D personálem
II) Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání
III) Počet personálu podle druhu pracovního poměru
IV) Přehled zaměstnanců podle regionu trvalého bydliště
V) Přehled zaměstnávání občanů EU a cizinců
VI) Přesuny zaměstnanců v zájmu Metronom a.s.
VII) Dynamika hlavních kvantitativních a kvalitativních personálních parametrů divizí v roce 2005
4.
Návrh hlavních opatření ve prospěch dalšího formování a zvýšení výkonnosti personálu společnosti v roce 2006
5.
Zhodnocení návrhu hlavních opatření 2004 a 2005 ve prospěch dalšího formování a zvýšení výkonnosti personálu společnosti v roce 2006
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.1. Pozice Metronom a.s. na trhu stavebních prací ČR
Stavebnictví v ČR lze považovat za jeden z hlavních pilířů národní ekonomiky. Vytváří kolem 7% hrubé přidané hodnoty a zaměstnává 9% osob pracujících v soukromém sektoru.
Svou pozici ve špičce stavebních organizacích ČR si společnost Metronom a.s. v roce 2005 dále upevnila. Pokračuje růst výkonů a za celý rok 2005 se pohybuje nad úrovní 20 mld Kč, při pokračujícím růstu rentability. Celorepublikově dominuje v segmentu podzemních staveb, trvale posiluje svůj vliv v dopravních stavbách, v občanských stavbách a zvyšuje svůj podíl v segmentech bytové stavby, průmyslové a ostatní stavby. Dosažená progrese růstu je výslednicí permanentního zdokonalování integrovaného způsobu řízení v horizontálních i vertikálních procesních vazbách, vysoké technicko-technologické úrovně a kvality realizovaných staveb a tvůrčích schopností pracovních kolektivů na všech stupních, která se projevuje rostoucím vlivem společnosti v regionech ČR a SR.
...
Pro tento účel předkládám konkrétní návrhy opatření, které lze rozvést do následujících okruhů z hlediska potřeb dalšího rozvoje naší společnosti s přihlédnutím k novým strategickým záměrům :
1. Zajistit roční plánované počty vedoucích projektů pro řízení cizojazyčných zakázek celofiremního významu ( dále jen ZCV ), vedoucích projektů, hlavních stavbyvedoucích a stavbyvedoucích prostřednictvím aktualizovaného systému přípravy personálních rezerv.
2. Zabezpečit ve spolupráci s příslušnými výkonnými řediteli prognózování, plánování, výběr a přípravu specialistů pro developerské podnikání, projekty PPP a zahraniční podnikání.
3. Zabezpečit přípravu pracovněprávních, sociálních, stimulačních, zdravotních, daňových dalších podmínek podmiňujících kvalitní výběr a vysílání vybraných zaměstnanců do zahraničí."

Poznámka

Mnoho grafů a obrázků, větší velikost souboru.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7014
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse