Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zpracování dvourozměrného datového souboru - příklad

Zpracování dvourozměrného datového souboru - příklad


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Práce zpracovává příklad na dvourozměrný datový soubor. Obsahuje vlastní zadání, určení znaků X a Y a tabulku četností. Následuje výpočet relativních četností včetně jejich interpretace a také je proveden test nezávislosti dvou kvalitativních znaků. V závěrečné části je pak ve stručnosti zjištěn Cramériův koeficient kontingence.

Obsah

1.
Výpočet relativních četností
2.
Test nezávislosti 2 kvalitativních znaků
2.1.
Formulace nulové hypotézy
2.2.
Výpočet hodnoty testového kriteria
2.3.
Kritický obor
2.4.
Závěr
3.
Cramériův koeficient kontingence

Úryvek

"Zpracování dvourozměrného datového souboru

Studentky zdravotní školy zjišťovaly na souboru náhodně vybraných pacientů, trpících roztroušenou sklerózou (v počátečním stadiu), zda mají klidnější temperament nebo se poměrně často rozčilují a jaký vliv má toto na průběh choroby. (Na začátku školního roku zjistily temperament nemocných a stav nemoci a cca za 9 měsíců stav nemoci překontrolovaly)

Pacient Postup nemoci pomalejší rychlejší
klidný 29 15
rozčilující se 8 38
(Data mi poskytla Jana K., studentka 4. ročníku Střední církevní evangelické zdravotnické akademie v Brně.)

Základní soubor – pacienti trpící roztroušenou sklerózou
Znak X – pacient (klidný, rozčilující se)
Znak Y – postup nemoci (pomalejší, rychlejší)

Znaky jsou kvalitativní

Doplnění součtů
Kontingenční tabulka (tabulka četností)
Y1 Y2 Součty
X1 29 15 44
X2 8 38 46
Součty 37 53 90

Výpočet relativních četností
Tabulka relativních četností
X1 X2 Součty
X1 0,322 0,167 0,489
X2 0,089 0,422 0,511
Součty 0,411 0,589 1,000

K výpočtu relativních četností jsem využila Excelu

(na kalkulátoru by se tyto četnosti počítaly tak, že by se simultánní četnosti dělily n:
Př. 29 / 90 =0,322, 15 / 90 = 0,167,…)

Ukázka interpretace údajů z výše uvedené tabulky:
P(X1, Y1) ≈ 0,322
32,2 % pacientů má klidnou povahu a jejich nemoc postupuje pomaleji.

P(X1) ≈ 0,489
48,9 % pacientů má klidnou povahu.

Otázka zní, jak se tyto 2 znaky ovlivňují?
Odpověď nám poskytne Test nezávislosti 2 kvalitativních znaků

1) Formulace nulové hypotézy
H: pij = pi. * p.j Znaky X a Y jsou nezávislé
H: pij ≠ pi. * p.j Znaky X a Y jsou závislé"

Poznámka

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, předmět Statistické metody a analýza rizika. Práce obsahuje několik grafů, vzorců a tabulek. Rozsah čistého textu je necelých 1,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e39bd1023db4.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Zpracovani_dvourozmerneho_dat_soub.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse