Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zpracování malého datového souboru - příklad

Zpracování malého datového souboru - příklad


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Obsahem práce je výpočet empirických charakteristik malého datového souboru. Zjištěna je empirická i teoretická distribuční funkce a to jak za pomoci tabulky, tak pomocí grafického zpracování.

Obsah

1.
Datový soubor
2.
Výpočet empirických charakteristik za pomoci programu "soubmal"
3.
Interpretace získaných výsledků
4.
Tabulka pro empirickou a teoretickou distribuční funkci
5.
Ukázka možné interpretace údajů z tabulky
6.
Graf empirické a teoretické distribuční funkce

Úryvek

"Datový soubor:
399 82 550 100 485 370 99 325 375 221

Prvky tohoto datového souboru představují hodnoty nákupu (v Kč) u 10 náhodně vybraných zákazníků jistého malého obchodu (zjišťování proběhlo 23.3.2007)

Základní soubor – všichni zákazníci, kteří přišli v tento den do obchodu
Výběrový soubor – 10 náhodně vybraných zákazníků
Měřený znak X – hodnota nákupu (v Kč)
- znak je kvantitativní, spojitý, dá se předpokládat, že má normální rozdělení

Určete x, s a Fn(x) pro hodnotu nákupu.

Výpočet empirických charakteristik za pomoci programu "soubmal"

Charakteristiky datového souboru
Počet dat n 10
Součet hodnot 3006
Výběrový průměr x 300,6
Výběrový rozptyl s2 27982,044
Výb. směr. odchylka s 167,278
Minimální hodnota 82
Maximální hodnota 550
Medián 347,5
Dolní kvartil 130,250
Horní kvartil 393,000
Levá hradba -440,75
Pravá hradba 1135,75

Z tabulky jsou zřejmé tyto výsledky:
x = 300,6 [Kč]
s = 167,28 [Kč]

Interpretace získaných výsledků:
Pro tento datový soubor je průměrná hodnota nákupu 300,6 Kč.
Výběrová směrodatná odchylka je asi 167,28 Kč.
(Pro tuto kategorii zákazníků je odhad střední hodnoty nákupu 300,6 Kč a odhad směrodatné odchylky hodnoty nákupu je asi 167,28 Kč.)

Tabulka pro empirickou a teoretickou distribuční funkci


[tabulka]Ukázka možné interpretace údajů z tabulky:
Fn(x) ≈ P(X ≤ x) (Pozn.: v tabulce je Fn(x) označeno jako Fe)

Tedy např. pro Fn(0,5) ≈ P(X ≤ 325):
Asi 50 % zákazníků nakoupí v hodnotě do 325 Kč.

Graf empirické a teoretické distribuční funkce"

Poznámka

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, předmět Statistické metody a analýza rizika. Práce obsahuje několik tabulek a graf, rozsah čistého textu je 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e3843c0eb934.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zpracovani_maleho_datov_souboru.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse