Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ztráta zaměstnání a její dopady na jedince i společnost

Ztráta zaměstnání a její dopady na jedince i společnost

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se, z hlediska teoretického a praktického, věnuje ztrátě zaměstnání a jejímu dopadu na jedince a společnost. Teorie se zaměřuje především na ztrátu práce nejen z psychologického pohledu (zasažení psychiky jedince), ale rozebírá také aspekt sociologický, tzn. jak ztráta práce ovlivňuje společnost jako celek. Praktickou část tvoří výzkum, který provádí na základě této stanovené hypotézy - "v závislosti na délce trvání nezaměstnanosti se ztrácí pracovní návyky, struktura času, sociální kontakty a další motivace a chuť k práci". Vzhledem k ní pak uvádí vhodnou metodiku a postupy. Závěr vyhodnocuje získané poznatky.

Obsah

1.
Nezaměstnanost
2.
Teoretické představení tématu
2.1.
Význam práce pro člověka
2.2.
Ztráta práce a její dopady
2.3.
Prožívání ztráty práce
2.4.
Překonání a zvládnutí ztráty práce
3.
Praktické zpracování tématu
3.1.
Hypotéza
3.2.
Metodika
3.3.
Vzorek respondentů
3.3.1.
Skupina 1 - ženy 15 - 25 let
3.3.2.
Skupina 2 - muži 15 - 25 let
3.3.3.
Skupina 3 - ženy 45 - 60 let
3.3.4.
Skupina 4 - muži 45 - 60 let
4.
Vyhodnocení
4.1.
Psychologická část (s tabulkou pro vyhodnocení)
4.1.1.
Jednotlivé skupiny (slovní a grafické vyhodnocení jednotlivých skupin)
4.1.2.
Starší versus mladší (slovní a grafické srovnání a hodnocení)
4.1.3.
Ženy versus muži (slovní a grafické srovnání a vyhodnocení)
4.1.4.
Celkové zhodnocení (slovní a grafické - tabulka a graf - srovnání a vyhodnocení)
4.2.
Sociologická část
4.2.1.
Vyhodnocení sociologické části
5.
Reflexe týmové práce

Úryvek

"2.3 Prožívání ztráty práce
Vidíme tedy, že ztráta práce může znamenat obrovský zásah do života jedince i společnosti, a to z různých hledisek. Je však důležité zmínit, že co se týče prožívání ztráty práce u jednotlivců, můžeme nalézt jisté rozdílné znaky pro různé skupiny. Obecně se dá říci, že jinak vnímají ztrátu práce muži a jinak ženy. Ženy většinou na zprávu o výpovědi reagují spíše psychickým šokem, kdežto muži zaujímají „obranný postoj“ (Buchtová 2002, str.85). Muži jsou více rozzlobení a snaží se nalézt vysvětlení své výpovědi. Často ovšem posléze i oni upadají do pocitu méněcennosti a studu z důvodu jejich neschopnosti obhájit svůj názor. Mužům navíc ještě i v dnešní době připadá společenský status „živitel rodiny“, a ztráta práce pro ně tedy může znamenat obrovský zásah do sebedůvěry a tudíž do psychiky. Ženy se naopak po ztrátě práce mohou více realizovat v rodině a mohou tak aktivní činností v domácnosti zmírnit negativní dopady ztráty zaměstnání.
Rozdílné reakce na ztrátu práce nalezneme také u mladších lidí. Lidé do 30 roků často vnímají ztrátu zaměstnání jako výzvu pro nové pracovní uplatnění. Především v dnešní době, kdy mají obrovské možnosti (práce v cizině apod.). Převládá u nich aktivní postoj k hledání nové práce, kdy jsou ochotní se třeba i na nějakou odloučit od rodiny nebo začít soukromně podnikat.
Důležité je však vzít v úvahu „rizikovost“ jednotlivých skupin. Právě mladí do 30 let a ženy tvoří spolu s lidmi ve věku 41 – 50 let, lidmi bez kvalifikace, zdravotně postiženými a romským etnikem tzv. rizikové skupiny. Je sice pravda, že mladí spíše reagují na ztrátu práce „pozitivně“, ale pakliže vezmeme v úvahu absolventy škol, nemusí být situace už tak jasná. Ti jsou totiž v konkurenci s ostatními uchazeči, nemajíc řádné praktické zkušenosti, značně znevýhodněni. Navíc pokud si mladí lidé, především absolventi středních škol, ve správném čase neosvojí pracovní návyky, nebudou schopni pracovat ani později (Buchtová 2002, str.110). U absolventů vysokých škol má potom nezařazení do pracovního procesu hlavně ekonomické důsledky, protože mnoho z nich by rádo zakládalo rodiny apod.
Na druhou stranu starší lidé prožívají ztrátu zaměstnání nejhůře právě z důvodu, že byli celý život zvyklý nějakému režimu a najednou ho mnoha letech ztrácí. Navíc je tam velký tlak na získání nového pracovního místa, což vzhledem k jejich věku je nadmíru obtížné. Zaměstnavatelé dají přednost mladšímu před starším, což pochopitelně naruší sebevědomí a lidé se potom uzavírají do sebe, přestávají se stýkat s přáteli a celkově se cítí zbyteční a méněcenní.
Ženy se hodnotí jako riziková skupina především pokud mají malé děti. Ty bývají často nemocné a tudíž ženy jako matky mají v práci časté absence. To potenciální zaměstnavatelé samozřejmě vědí a při výběru nového pracovníka upřednostní tedy raději muže, který není tolik zatížen rodinnými povinnostmi. Navíc pokud je mladá matka s dětmi rozvedená, což je v dnešní době až příliš běžné, jsou veškeré povinnosti na ní. Psychický tlak při ztrátě zaměstnání je tudíž enormní."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11224
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse