Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Zvláštní způsoby trestního řízení - bakalářská práce

Zvláštní způsoby trestního řízení - bakalářská práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této bakalářské práce jsou zvláštní způsoby trestního řízení. Autor se zaměřil na konkrétní vymezení zvláštních způsobů řízení a na podmínky aplikace postupů orgánů činných v trestním řízení. Dále vysvětluje ratio legis uvedených způsobů řízení. V práci najdeme také statistické tabulky o počtu vyřízení věcí jednotlivými instituty a dva příklady užití z praxe.

Obsah

1.
Úvod
2.
Řízení proti mladistvým
2.1
Hlavní zásady řízení
2.2
Vazba mladistvého
2.3
Druhy ukládaných opatření
2.4
Zvláštní způsoby řízení ve věcech mladistvých
3.
Řízení proti uprchlému
3.1
Základní pojmy
3.2
Postupy v řízení proti uprchlému
4.
Odklony v trestním řízení
4.1
Podmíněné zastavení trestního stíhání
4.1.1
Podmínky a postup
4.1.2
Osvědčení ve zkušební době
4.2
Narovnání
4.2.1
Podmínky a postup
4.3
Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
5.
Řízení před samosoudcem; trestní příkaz
5.1
Práva a povinnosti samosoudce
5.2
Zjednodušené řízení před soudem
5.3
Trestní příkaz
5.4
Náležitosti trestního příkazu
5.5
Odpor
6.
Řízení po rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
7.
Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
8.
Srovnání se zahraniční úpravou zvláštních způsobů řízení
8.1
Slovenská republika
8.1.1
Systematika zvláštních způsobů řízení
8.1.2
Dohoda o vině a trestu
8.1.3
Řízení proti mladistvým
8.1.4
Řízení před soudcem pro přípravné řízení a před samosoudcem; trestní příkaz
8.1.5
Řízení proti uprchlému
8.1.6
Odklony
8.2
Spolková republika Německo
9.
Závěr
10.
Cizojazyčné resumé
11.
Seznam použitých zdrojů
12.
Přílohy

Úryvek

"1.4 Zvláštní způsoby řízení ve věcech mladistvých

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanovení § 68 stanoví obecné podmínky pro použití zvláštních způsobů řízení ve věcech mladistvých. Uvádí se zde, že tento typ řízení se může použít jen tehdy, jestliže se podezření ze spáchání provinění jeví na základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela důvodným a mladistvý je připraven nést odpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho provinění. V případě potřeby lze na mladistvém požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění. Dále zákon v § 69 stanoví, které způsoby řízení lze použít. Jedná se o:

a) podmíněné zastavení trestního stíhání
b) narovnání
c) odstoupení od trestního stíhání.
Tyto způsoby jsou stanoveny výčtem, ale v řízení proti mladistvému lze použít i další instituty, které jsou uvedeny v trestním řádu v hlavě dvacáté, kde je upraveno podmíněné zastavení trestního stíhání i narovnání. V případě odstoupení od trestního stíhání se jedná o specifický institut, který je upraven v ustanovení § 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Toto ustanovení upravuje podmínky a postup pro odstoupení od trestního stíhání. Jedná se o případ trestně právní reakce na provinění mladistvého, které přichází v úvahu v případech, kdy naplnění účelu zákona již bylo dosaženo jinou cestou než projednáním věci v hlavním líčení a rozhodnutí o vině a uložení případného trestního opatření lze dosáhnout přijetím určitých opatření ve spojení odstoupení od dalšího trestního stíhání. Aby mohl být uplatněn tento postup, musí být splněny tyto podmínky:

a) jedná se o řízení o provinění, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta
b) neexistuje zde veřejný zájem na dalším trestním stíhání mladistvého s přihlédnutím ke stupni nebezpečnosti provinění pro společnost a osobě mladistvého
c) potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění
d) další trestní stíhání není účelné
Dále musí být také splněny obecné podmínky uvedené v § 68.
Ve věci odstoupení od trestního stíhání je vydáno rozhodnutí, které má formu usnesení. Toto usnesení má meritorní povahu, jde tedy o definitivní zastavení trestního stíhání. Pravomocná rozhodnutí jsou evidována v evidenci Rejstříku trestů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a resumé v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17136
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse