Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce

Bakalářská práce

V této sekci se můžete inspirovat jak napsat bakalářskou práci. Ukázka bakalářské práce je nejlepší inspirace. Proto nabízíme bakalářské práce ke stažení, aby Vaše práce byla ještě lepší a kvalitnější.

Ekonomické obory (69) Finanční oblast (12) Humanitní vědy (125) Jazyky (3) Přírodní vědy (25) Technické obory (37) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

Klavírní dílo Roberta Schumanna a postavení Sonáty č. 2 g moll op.22 v Schumannově tvorbě pro klavír - bakalářská práce

Práce pojednává s velkou dávkou empatie o životě a díle hudebního skladatele a interpreta Roberta Schumanna. Autorka se zabývá nejprve Schumannovými ž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

17x

E-commerce - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

308x

Marketing hotelových služeb: Hotel a restaurace U Dupala - bakalářská práce

Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

1887x

Možnosti zavedení metod HRM v rezortu školství - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

57x

Česko-francouzské hospodářské vztahy v rámci Plzeňského regionu - bakalářská práce francouzsky

Práce popisuje podmínky pro podnikání cizinců v ČR, dále jsou zde zmíněny firmy s francouzským vlastníkem působící v Plzeňském regionu (jejich histori... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

41x

Exekuce a vymáhání - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých činností exekuce a insolvenčního řízení. Práce je tematicky rozčleněna do tří částí. V úvod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

165x

Matematické modely neuronů - bakalářská práce

Stavba a funkce neuronů - tělo neuron, axon, dendrity, klidový potenciál neuronu, akční potenciál,
refrakterní fáze, synapse (elektrické synaps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

47x

Systém daní a možnosti jeho reformy - bakalářská práce

Práce nejprve vymezuje, charakterizuje daně a popisuje historický vývoj daňových teorií. Dále se věnuje funkci daní daňové spravedlnosti, daňové soust... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

563x

Mzdy - bakalářská práce

Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

484x

Problematika interpersonálního vnímání u příslušníků ozbrojených sborů: preselekce a odhalování klamajících účastníků řízení - bakalářská práce

Práce je zaměřena na poměrně úzce vymezenou část problematiky interpersonálního vnímání příslušníků ozbrojených sborů, a to na preselekci klamajících ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

167x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [25]