Název Goodness Staženo

Bakalářská práce - obecný vzor, základy tvorby, norma bibliografické citace

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1544x

E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

496x

Využívání volného času u dospělých - bakalářská práce slovensky

Práce ze zabývá problematikou využívání volného času u dospělých jedinců. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část definuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Sociologie

73x