Název Goodness Staženo

Polarografické stanovení herbicidu aclonifenu - bakalářská práce

Práce se zabývá stanovením herbicidu aclonifenu pomocí TAST polarografie (TP) a Diferenční pulsní polarografie (DPP). Úkolem je vypracovat nové polaro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

0x