Název Goodness Staženo

Mzdy - bakalářská práce

Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

487x

Vliv EU/EHP na trh práce v ČR: Evropské služby zaměstnanosti EURES - bakalářská práce

Tato práce sleduje a popisuje vývoj trhu práce v České Republice před a po vstupu do Evropské unie, vymezuje základní pojmy dané oblasti a s nimi dále... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Evropská unie

136x

Hodnocení efektivnosti investiční výstavby

Bakalářská práce se zabývá zejména stanovením kraje, ve kterém je nejvhodnější investovat do výstavby nebytových prostorů. Teoretická část obsahuje li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

11x

Mzdový systém a formy odměňování

Bakalářská práce se v první části zabývá pojmy mzdové problematiky z hlediska právní úpravy České republiky a způsobem výpočtu mezd pro zaměstnance z ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

7x

Analýza českého trhu s energetickými surovinami - bakalářská práce

Práce analyzuje trh s energetickými surovinami v České republice a popisuje jeho význam pro ekonomiku státu. Objasňuje stav české energetické politiky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Energetika

3x

Vývoj výrobních faktorů v ekonomice, produktivita práce - bakalářská práce

Práce se zabývá výrobními faktory a jejich vývojem v zemědělství ČR. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V těchto kapitolách jsou vysvětleny ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


2x