Název Goodness Staženo

Marketing hotelových služeb: Hotel a restaurace U Dupala - bakalářská práce

Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

1888x

Mujhotel: marketing hotelu - bakalářská práce

Jedná se o bakalářskou práci, která se věnuje marketingu hotelu. V první, teoretické části práce jsou vymezeny některé pojmy a představeny náležitosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

434x

E-commerce - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

309x

Tvorba strategie soukromé oční kliniky Lexum v Jihočeském regionu - bakalářská práce

Záměrem práce je na základě informací o klinice vyhodnotit oční kliniku Lexum v Českých Budějovicích a pomoci jí vhodnou marketingovou strategií zvýši... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

161x

Možnosti využití sociálních sítí v podnikové praxi

Základem lidské společnosti je komunikace, k tomu v posledních desetiletích výrazně napomohl internet. Fenoménem posledních let je pak masové propojen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing


112x

Analýza spokojenosti obyvatel obce se službami - bakalářská práce slovensky

Na začiatku bakalárskej práce je úvod, kde je bližšie charakterizovaná problematika. V prvej časti je charakteristika obce, historia obce, súčasnosť o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Služby

59x

Marketingová komunikace společnosti TEKON CZ, s. r. o. - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit současné využívání nástrojů marketingové komunikace ve společnosti TEKON CZ, s. r. o., zabýva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Marketing, Marketingový mix, Propagace

36x

Analýza minerálních vod Panna a St. Pellegrino - bakalářská práce

Tato práce se zabývá metodikou a technikou služeb, spojených s distribucí italských minerálních vod značek San Pellegrino a Panna. Zahrnuje všechny dů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Výrobek

17x

Konkurenční pozice vybraného produktu společnosti Walmark, a. s.

Tato bakalářská práce se zabývá konkurenční pozicí multivitaminového doplňku stravy CEM-M Gummies, vyráběným firmou Walmark, a. s. Cílem práce je zjis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

14x

Rodinné podnikání (s uvedením konkrétního podniku) - Bakalářská práce

Cílem bakalářské práce „Rodinné podnikání a jeho efektivnost“ je popsat systém rodinného podnikání ve zvolené firmě, provést analýzu současného stavu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

7x
1  2  »