Název Goodness Staženo

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních - bakalářská práce

Tato práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem v účetnictví a daních. Věnuje se definici dlouhodobého majetku jako takového, oceňování dlouhodobého... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

182x