Název Goodness Staženo

Systém daní a možnosti jeho reformy - bakalářská práce

Práce nejprve vymezuje, charakterizuje daně a popisuje historický vývoj daňových teorií. Dále se věnuje funkci daní daňové spravedlnosti, daňové soust... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

564x

Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na stáří: abstrakt

Práce obsahuje český a anglický abstrakt bakalářské práce na téma Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví, Veřejná ekonomika

106x

Hospodaření Základní školy ve Valašských Kloboukách - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti hospodaření Základní školy ve Valašských Kloboukách, identifikace jejích problémů v hospodaření a ná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické - ostatní

40x

Financování školství v České republice - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je zhodnotit financování školství v České republice, zaměřuje se především na vysoké školy. Charakterizuje vzdělávací systém Če... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Pedagogika

26x

Dotace z Operačního programu Životní prostředí - bakalářská práce

Cílem této bakalářské práce je seznámit s problematikou získávání dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Autor zjišťuje příčiny nedost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

19x

Systém státní sociální podpory - rodičovský příspěvek

Autor práce se zabývá systémem státní sociální podpory se zaměřením na rodičovský příspěvek. Po vysvětlení fungování systému státních sociální podpor ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

15x

Možnosti získávání finančních prostředků vybrané nestátní neziskové organizace - bakalářská práce

Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat možnosti získání a využití finančních prostředků pro účely nestátní neziskové organizace Junák – svaz skautů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

8x

Autorské svazy a jejich ekonomický dopad do oblasti kultury - bakalářská práce

Předmětem bakalářské práce je zejména analýza aktivit autorských svazů jako specifických fondů. Autor hodnotí ekonomický dopad autorského zákona na či... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Právo

6x