Bytová politika (1) Cestovní ruch - teorie (1) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (2) Ekonomie (2) Evropská unie (5) Hospodářská politika (1) Inovační management (1) Logistika (1) Management (4) Marketing (14) Marketingový mix (2) Marketingový výzkum (3) Monetární politika (1) Podnikatelský záměr (2) Propagace (2) Regionální ekonomika (2) Řízení lidských zdrojů (5) Služby (1) Strategický management (2) Světová ekonomika (1) Veřejná ekonomika (1)
Název Goodness Staženo

Tvorba motivačního plánu - slovensky

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou motivačního plánu jako nástroje pro zvyšování pracovního výkonu. Rozebírá motivaci jako takovou, její druhy, ty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

650x

Analýza spokojenosti zákazníků se službami hotelu Černý slon - diplomová práce

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou zákazníci hotelu Černý slon spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, zároveň získat in... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum, Služby

627x

Směry rozvoje elektronického obchodu - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

533x

Analýza personální politiky v Rodenstock ČR - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých personálních činností ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o. V první části diplomové práce jsou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

483x

Optimalizace zásobovacího procesu v podniku - diplomová práce slovensky

Úvod - přechod společnosti, rozvoj logistiky. Logistika - čím se zaobírá, podstata logistiky a metod: objekty, koncepce, logistické komponenty a jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

326x

Segmentace uživatelů internetu - diplomová práce

Vymezení Internetu - základní vlastnosti, neduhy, specifické marketingové aktivity v prostředí Internetu (reklama na internetu - banner, e-mailový mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

238x

Analýza trhu s elektroinstalačním materiálem na Severní Moravě - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

212x

Zpracování analýzy stavu personálu Metronom a.s. 2004 a 2005 a návrh opatření pro jeho další rozvoj - diplomová práce

Tato odborná práce se zabývá zpracováním stavu personálu společnosti Metronom a.s. v minulých letech a předkládá navrh opatření pro jeho dalsí rozvoj ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

210x

Reforma systému důchodového zabezpečení - diplomová práce

Diplomová práce nejprve popisuje základní principy sociální politiky a sociálního zabezpečení. Poté se zaměřuje na současnou podobu systému důchodovéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Ekonomické - ostatní, Demografie

166x

Evropské fondy a nevládní neziskové organizace - diplomová práce slovensky

Tématem této diplomové práce je zodpovězení otázek, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila realizace projektu financovaného z Evropské unie samotnou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

136x
1  2  3  4  »