Název Goodness Staženo

Základy demografie

Práce obsahuje tři řešené úlohy z demografie, vztažené k okresu Jablonec nad Nisou. Podrobně ukazují strukturu, a složení obyvatelstva tohoto okresu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

27x

Rozvodovost v ČR

Práce se věnuje rozvodovostí v ČR v letech 1991 – 2006. Zaměřuje se především na informace obsažené ve formuláři Hlášení o rozvodu, zmiňuje možné důvo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

26x

Věk prvorodiček

Práce se zabývá trendem zvyšování věku prvorodiček v ČR, a potažmo i v celé Evropě. Popisuje důvody a následky zvyšování věku matek. Uvádí současné bi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

21x

Nejčastější jména dětí narozených v lednu 1999

Práce se zabývá nejoblíbenějšími jmény pro děti v roce 1999. V úvodu autor obecně shrnuje nejčastější jména v ČR. Dále zkoumá rozdíly v oblíbenosti jm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Demografie

20x

Struktura obyvatelstva Japonska a Indie podle pohlaví a věku

Práce pojednává o struktuře obyvatelstva Japonska a Indie podle pohlaví a věku v roce 2000. Autor vypracovává pro každou ze zemí tabulky věkových stru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

19x

Charakteristika populačního vývoje České republiky v roce 1998

Cílem této práce je podat charakteristiku populačního vývoje České republiky v roce 1998. Přes úvod o stavu obyvatelstva v České republice se dostanem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

18x

Cizinci v Německu - německy

Práce se věnuje vývoji přistěhovalectví do Německa. Poté podrobně popisuje současnou situaci, včetně zastoupení národnostních menšin a jejich rozležen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Humanitní cizojazyčné práce

18x

Podíl městského obyvatelstva a průměrný věk obyvatel - zpracování statistických ukazatelů

Cílem práce je zpracovat dva ukazatele: prvním je podíl městského obyvatelstva (A), druhým je průměrný věk obyvatel (B). Práce nejdříve popisuje stati... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Demografie

18x

Kladno - komplexní popis města

Práce obsahuje demografickou a ekonomickou charakteristiku města Kladno. Nejdříve jej geograficky a demograficky vymezuje, poté se věnuje analýze soci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Demografie


18x

Regiony České republiky

Text v heslech seznamuje s regiony České republiky. Nejdříve stručně charakterizuje jednotlivé typy správních celků. Definuje zejména kraj, okres, obe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Geografie


16x
«  1  2  3  4  5  »