Název Goodness Staženo

Výroba CRT obrazovek

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

48x

Operační zesilovače

Tato práce pojednává o operačních zesilovačích z teoretické, i praktické stránky. Zabývá se stručnou obecnou charakteristikou zesilovače, věnuje se je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika


34x

Zapojení světelného obvodu v místnosti

Práce obsahuje vstupní test znalostí v oblasti elektriky. Poté formou hesel shrnuje základní poznatky týkající se elektrický spotřebičů, jejich značen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

31x

Elektrická instalace nízkého napětí v rodinném domě

Práce seznamuje s projektem instalace nízkého napětí v rodinném domě. Autor představuje objekt, ve kterém má být zařízena zmiňovaná instalace. Dále po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

14x

Materiály v elektrotechnice – Termistory

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

13x

Výpočet parametrů regulace teploty elektrické odporové pece

Práce uvádí výpočet a řeší, zda regulační obvod s takto nastaveným regulátorem bude stabilní. Zamýšlí se nad výpočtem potřebné velikosti řídícího napě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

11x

Logické systémy - automat

Práce obsahuje postup a řešení tohoto příkladu: pomocí synchronního sekvenčního obvodu realizujte konečný automat se dvěma vstupy a, b a jedním výstup... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

8x

Strom poruch asynchronního motoru

Jedná se o případovou studii poruch asynchronního motoru. Práce se zaměřuje na tří-fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko. Autor objasňuje zkoumán... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

7x

Aplikovaná elektrotechnika

Jedná se o vypracovanou semestrální práci z předmětu KTE / QSP 1. Autor podle daného zadání u každého příkladu určil pomocí grafů a výpočtů řešení a z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

4x

Technická dokumentace, pozemní digitální vysílání (princip OFDM)

Cílem semestrální práce bylo zjistit, jakými způsoby se moduluje signál pro digitální pozemní vysílání televize, a určit, který způsob vysílání je opt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

4x
«  1  2  3  »