Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (45) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (56) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Rozštěp obličeje

Tato práce se zabývá rozštěpovými vadami obličeje. V úvodu tyto vady z obecného hlediska charakterizuje, poté popisuje vliv postižení na běžný život v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína


2x

Neuropsychologie dítěte

Tato práce se zabývá prenatálním a postnatálním vývojem centrálního nervového systému (CNS) dítěte až do doby dospívání. Jmenuje důležité mezníky ve v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína

2x

Otevřená tepenná dučej

Práce seznamuje s vrozenou srdeční vadou otevřenou tepennou dučejí. Uvádí její obecnou charakteristiku, popisuje její projevy a následky. Velmi krátce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Fyzioterapie u poruch menstruačního cyklu a funkční sterility

Seminární práce z oboru fyzioterapie se zaměřuje na problematiku poruch pánevního dna, menstruačního cyklu a funkční sterility a fyzioterapeutické mož... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Úžinové syndromy nervus ulnaris a možnosti fyzioterapie

Seminární práce z oboru fyzioterapie probírá tematiku úžinových syndromů nervus ulnaris a přibližuje postupy při jejich léčbě. Po obecné charakteristi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Legální a nelegální napodobeniny léků a jejich rizika

Seminární práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních napodobenin léků a jejich rizik. Nejprve sleduje vlastnosti a typy padělků a neschvále... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Medicína

2x

Zdravá strava a její vliv na ženské tělo

Seminární práce se zabývá vlivem zdravé stravy na ženské tělo. Součástí práce je shrnutí současného stavu poznání a experimentální výzkum.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Ebola a její epidemie v roce 2014

Práce obsahuje krátkou seminární práci shrnující aktuální poznatky k ebole a její epidemii. Práce uvádí aktuální informace k epidemii eboly v západní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Stres

Seminární práce na téma Stres, do předmětu Základy somatologie. Práce popisuje základní terminologii této problematiky, jmenuje vybrané stresové fakto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Předpověď počasí

Předpověď počasí je skutečně téma hodně diskutované, téma poměrně časté a věc hodně žádaná a sledovaná zvláště při výjimečných situacích v počasí. Zat... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Meteorologie

2x
[1]  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  [80]