Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (56) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Postdenervační změny na svalovém vlákně savců

Tato práce se věnuje popisu postdenervačních změn na svalovém vláknu savců. Zaznamenává změny elektrických vlastností membrány svalového vlákna, fibri... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Rozdíly mezi substituční redukcí a abstinenčním přístupem závislosti na drogách - anglicky

Tato práce se zabývá rozdíly mezi abstinenční a substituční léčbou závislosti na drogách. Charakterizuje obě metody. Uvádí názory odborníků, i lékařů,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

2x

Rozštěp obličeje

Tato práce se zabývá rozštěpovými vadami obličeje. V úvodu tyto vady z obecného hlediska charakterizuje, poté popisuje vliv postižení na běžný život v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína


2x

Neuropsychologie dítěte

Tato práce se zabývá prenatálním a postnatálním vývojem centrálního nervového systému (CNS) dítěte až do doby dospívání. Jmenuje důležité mezníky ve v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína

2x

Otevřená tepenná dučej

Práce seznamuje s vrozenou srdeční vadou otevřenou tepennou dučejí. Uvádí její obecnou charakteristiku, popisuje její projevy a následky. Velmi krátce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Fyzioterapie u poruch menstruačního cyklu a funkční sterility

Seminární práce z oboru fyzioterapie se zaměřuje na problematiku poruch pánevního dna, menstruačního cyklu a funkční sterility a fyzioterapeutické mož... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Úžinové syndromy nervus ulnaris a možnosti fyzioterapie

Seminární práce z oboru fyzioterapie probírá tematiku úžinových syndromů nervus ulnaris a přibližuje postupy při jejich léčbě. Po obecné charakteristi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Legální a nelegální napodobeniny léků a jejich rizika

Seminární práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních napodobenin léků a jejich rizik. Nejprve sleduje vlastnosti a typy padělků a neschvále... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Medicína

2x

HIV a AIDS v Evropské unii

Seminární práce se zabývá rozšířením a způsobem sledování viru HIV a nemoci AIDS v Evropské unii a České republice. Přináší také obecné informace o on... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Medicína


2x

Zdravá strava a její vliv na ženské tělo

Seminární práce se zabývá vlivem zdravé stravy na ženské tělo. Součástí práce je shrnutí současného stavu poznání a experimentální výzkum.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x
[1]  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  [79]