Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (45) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (60) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Tato seminární práce se soustřeďuje na chráněnou krajinnou oblast Broumovsko. V úvodu autor přibližuje polohu vybrané lokality. Následují stručné info... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

0x

Putování po Brazílii

Práce, přinášející pestrou směsici geografických a historických informací o Brazílii, nastiňuje nejprve povahu jejích obyvatel a poukazuje na značnou ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Drúzové, etnická a náboženská menšina Blízkého východu

Zabývá se jednou z etnicko-náboženských minoritních etnik Blízkého východu, která se nazývá Drúzové. Zachycuje počátky této komunity, charakterizuje j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Geografie

0x

Správní obvod obce s pověřeným úřadem Lomnice nad Popelkou

Seminární práce do předmětu Regionální rozvoj podává komplexní obraz správního obvodu obce s pověřeným úřadem Lomnice nad Popelkou. Nejprve přináší zá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

0x

Portugalsko v heslech

Práce poskytuje mnohostrannou charakteristiku Portugalska v heslech. Popisuje jeho polohu, administrativní členění, hlavní město, přírodní podmínky či... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Indie

Referát do geografie obsahuje základní informace o Indii. První část přináší zejména údaje o obyvatelstvu, v dalších jsou probrány geografie, hospodář... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie


0x

Odsíření syntézních plynů vyrobených zplyňováním tuhých a kapalných paliv

Seminární práce se zabývá přípravou sorpčních nanomateriálů použitelných pro odsíření syntézních plynů vyrobených zplyňováním tuhých a kapalných paliv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

0x

Alkalimetrie 2

Práce určuje hmotnost H3BO3 alkalimetricky pomocí NaOH. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

0x

Praktikum z anorganické chemie I

Protokol z Praktika z anorganické chemie I... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

0x

Praktikum z anorganické chemie I

Protokol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

0x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [80]