Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Haldy a jejich vliv na ovzduší

Tato seminární práce se zabývá vlivem prohořívání hald na znečišťování ovzduší, jak a kdy takové prohořívání vzniká a čím je možné požáry hasit. Jako ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

0x

Hodnocení zdravotního stavu dětského pacienta sestrou - anglicky

Práce v anglickém jazyce předkládá heslovitou formou popis skutečností, které sestra hodnotí při péči o dětské pacienty. Vymezuje jednotlivé tělesné c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce, Ošetřovatelství

0x

Vrozené vývojové vady srdce novorozence

Práce obsahuje powerpointovou prezentaci na téma vrozené vývojové vady srdce novorozence. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

0x

Ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T

Řešený příklad na ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T. Ke každému výpočtu je přiloženo schéma zapojení. Výsl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Měření ohniskových vzdáleností čoček II

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Půda a teplo

Práce, jež se zaměřuje na problematiku tepla v půdě, přináší v úvodu směsici poznatků z dané oblasti od faktorů teploty půdy, přes téma promrzání půdy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Geologie


1x

Hallův jev

Práce detailně rozebírá tzv. Hallův jev: proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči za současného působení vnějšího elektrického i magneti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Fyzika

1x

Teplo a teplota

Jedná se o seminární práci na předmět Fyzika a fyzikální měření. Vše se pohybuje kolem téma teploty a tepla - jsou uvedeny různé teplotní stupnice, ty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Lípy - charakteristika 10 druhů

Práce stručně charakterizuje deset druhů líp. Obsahuje informace o jejich výšce, kúře a řapíku, popisuje květy, okvětní lístky i plody. Rovněž se zmiň... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

1x

Jedovaté rostliny v obci Norberčany

Seminární práce pojednává o jedovatých rostlinách na vybrané lokalitě obce Norberčany. Daná oblast je rozdělena do několika stanovišť, přičemž jsou u ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

1x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [79]