Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (56) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

4. Řasy, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny

Práce se zabývá charakteristikou, rozmnožováním, systematikou řas, lišejníků, mechorostů, kapraďorostů a nahosemenných rostlin, jejich nižších i vyšší... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

1x

Státní systém ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku

Práce komplexním způsobem zachycuje systém státní ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku a provádí jejich srovnání. Pokrývá historii a... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

1x

Problematika odpadů v obci Maletín

Seminární práce upozorňuje na některé černé skládky v obci Maletín a jeho spravovaných územích a popisuje způsob, jak obec se skládkami a z odpadem ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Kremnica - slovensky

Práce charakterizuje vývoj města Kremnice, včetně vlivu vývoje hornictví na něj. Popisuje vznik podpůrných spolků v Evropě a Kremnici. Zvláštní pozorn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Banát - české vesnice v Rumunsku - francouzsky

Práce poměrně rozsáhle podává geografické, ale i historické a kulturní informace o obyvatelích Rumunského Banátu. Velkou pozornost věnuje reliktům čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Těžební lokalita plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku

Tato práce charakterizuje těžební lokalitu plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku. Věnuje se převážně hodnocení vlivů těžby v této loka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Geologie

1x

Principy hydrologického modelování

Práce se formou souvislého textu věnuje problematice hydrologického a speciálně také srážkoodtokového modelování. V úvodu postihuje význam geografický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Vodní hospodářství

1x

Poznávací zájezd do Mexika

Seminární práce z geografie cestovního ruchu podává stručný plán dvacetidenního zájezdu do Mexika. Nejprve krátce popisuje program jednotlivých dní a ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality


1x

Proměny mého města: Vamberk

Seminární práce do předmětu Urbanismus II. seznamuje s historií a významnými prvky města Vamberk. Po přiblížení přírodních poměrů sleduje dějiny města... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Historie, Geografie


1x

Jihomoravský kraj

Práce přináší komplexní geografický profil Jihomoravského kraje. Vymezuje jeho rozlohu a hranice, charakterizuje přírodní podmínky, podnebí, obyvatels... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

1x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [79]