Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Charakteristika Opárenského údolí a jeho vegetace

Práce, která přináší komplexní charakteristiku Opárenského údolí se zaměřením na jeho vegetaci, nejprve představuje metodiku mapování území a shrnuje ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

1x

Hodslavice: krajinná struktura a vymezení typů vegetace

Cílem práce je vymezit na území obce Hodslavice potenciální a aktuální typy vegetace. Naplnění vlastního cíle předchází rozsáhlé seznámení s fyzicko-g... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie, Geografie

1x

Studie funkce dřevinné vegetace v oblasti NPR Pulčín - Hradisko

Seminární práce do předmětu Environmentální funkce dřevinné vegetace seznamuje ve své první části s územím NPR Pulčín - Hradisko a jeho přírodními pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

1x

Anatomie a morfologie rostlin

Seminární práce formou odrážek objasňuje anatomii a morfologii rostlin. Vysvětluje její stavbu a porovnává rostlinnou buňku s živočišnou. Dále se zabý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

1x

4. Řasy, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny

Práce se zabývá charakteristikou, rozmnožováním, systematikou řas, lišejníků, mechorostů, kapraďorostů a nahosemenných rostlin, jejich nižších i vyšší... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

1x

Seminární práce - Cupressocyparis

Seminární práce popisuje jehličnaté dřeviny z hybridního rodu Cupressocyparis. Práce zahrnuje botanický popis, nároky, použití a množení tří kříženců:... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělství, Biologie

1x

Státní systém ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku

Práce komplexním způsobem zachycuje systém státní ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku a provádí jejich srovnání. Pokrývá historii a... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

1x

Problematika odpadů v obci Maletín

Seminární práce upozorňuje na některé černé skládky v obci Maletín a jeho spravovaných územích a popisuje způsob, jak obec se skládkami a z odpadem ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Kremnica - slovensky

Práce charakterizuje vývoj města Kremnice, včetně vlivu vývoje hornictví na něj. Popisuje vznik podpůrných spolků v Evropě a Kremnici. Zvláštní pozorn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Banát - české vesnice v Rumunsku - francouzsky

Práce poměrně rozsáhle podává geografické, ale i historické a kulturní informace o obyvatelích Rumunského Banátu. Velkou pozornost věnuje reliktům čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [79]