Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (56) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Problematika odpadů v obci Maletín

Seminární práce upozorňuje na některé černé skládky v obci Maletín a jeho spravovaných územích a popisuje způsob, jak obec se skládkami a z odpadem ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Kremnica - slovensky

Práce charakterizuje vývoj města Kremnice, včetně vlivu vývoje hornictví na něj. Popisuje vznik podpůrných spolků v Evropě a Kremnici. Zvláštní pozorn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Banát - české vesnice v Rumunsku - francouzsky

Práce poměrně rozsáhle podává geografické, ale i historické a kulturní informace o obyvatelích Rumunského Banátu. Velkou pozornost věnuje reliktům čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Těžební lokalita plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku

Tato práce charakterizuje těžební lokalitu plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku. Věnuje se převážně hodnocení vlivů těžby v této loka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Geologie

1x

Principy hydrologického modelování

Práce se formou souvislého textu věnuje problematice hydrologického a speciálně také srážkoodtokového modelování. V úvodu postihuje význam geografický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Vodní hospodářství

1x

Ekonomická vzdálenost

Seminární práce se zabývá rolí hospodářské vzdálenosti a jejím vlivem na ekonomický rozvoj, životní úroveň obyvatel a lokalizaci průmyslových aktivit.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika, Geografie

1x

Poznávací zájezd do Mexika

Seminární práce z geografie cestovního ruchu podává stručný plán dvacetidenního zájezdu do Mexika. Nejprve krátce popisuje program jednotlivých dní a ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality


1x

Proměny mého města: Vamberk

Seminární práce do předmětu Urbanismus II. seznamuje s historií a významnými prvky města Vamberk. Po přiblížení přírodních poměrů sleduje dějiny města... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Historie, Geografie


1x

Jihomoravský kraj

Práce přináší komplexní geografický profil Jihomoravského kraje. Vymezuje jeho rozlohu a hranice, charakterizuje přírodní podmínky, podnebí, obyvatels... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

1x

Kvalitativní a kvantitativní chemická analýza

Protokoly z laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru akademického r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

1x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [79]