Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Povinná mlčenlivost zdravotnického pracovníka

Práce seznamuje s povinností mlčenlivosti, kterou jsou vázání zdravotničtí pracovníci. Věnuje se zákonným úpravám této problematiky, včetně výjimek, k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

253x

Downův syndrom

Práce velmi stručně popisuje Downův syndrom, jeho příčiny vzniku a charakteristiku dívky s tímto syndromem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

252x

Dialýza: principy a průběh

Semestrální práce zaměřená na problematiku dialýzy představuje základní principy tohoto procesu a přehled poznatků s ním souvisejících. Po stručné cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika, Medicína

251x

Ayahuasca

Historie, rostliny, příprava a účinky, chemické složení, šamani, léčivé účinky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

244x

Chemodynamika

Práce je praktickýcm výpočtem ekologické havárie a jejích důsledků pro přírodu. Jedná se o vypuštění chemického pesticicdu Alachloru do vodního zdroje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

242x

Ošetřovatelství - kazuistika konkrétního klienta

V textu je popsán ošetřovatelský proces u konkrétního klienta, dále pak formulace ošetřovatelských diagnóz, anamnéza, hodnotící a měřící techniky v oš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

239x

Zlomeniny - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 3/5

Práce v heslech načrtává problematiku zlomenin horní nebo dolní končetiny a jejich léčby pomocí sádrového obvazu. Objasňuje, v jakých případech se sád... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

232x

Spojené Státy Americké - základní informace

Práce uvádí velmi stručně pouze základní geografické údaje o USA. Zmiňuje se o rozloze, obyvatelstvu, vybraných státech, přírodních podmínkách, nerost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

228x

Liverpool

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

227x

Možnosti šetření energie v ČR

Jedná se o úvahu o kritickém stavu životního prostředí v ČR a možnosti, jak zlepšit tuto nepříznivou situaci úsporou energie a přírodních zdrojů, před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

222x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [79]