Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (80) Ekologie (106) Fyzika (38) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (40) Medicína (204) Metalurgie (6) Meteorologie (9) Mikrobiologie (16) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (7) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (39)
Název Goodness Staženo

Svíčky - historie a výroba

Práce do předmětu Kulturologie se zabývá historií svíček. Popisuje nejen jejich atmosféru i druhy, ale také složení a výrobu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Chemie


193x

Downův syndrom

Práce velmi stručně popisuje Downův syndrom, jeho příčiny vzniku a charakteristiku dívky s tímto syndromem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

193x

Povinná mlčenlivost zdravotnického pracovníka

Práce seznamuje s povinností mlčenlivosti, kterou jsou vázání zdravotničtí pracovníci. Věnuje se zákonným úpravám této problematiky, včetně výjimek, k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

193x

Dialýza: principy a průběh

Semestrální práce zaměřená na problematiku dialýzy představuje základní principy tohoto procesu a přehled poznatků s ním souvisejících. Po stručné cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika, Medicína

192x

Apendicitida: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 1/5

Práce se krátce a v heslech zaměřuje na problematiku diagnostiky a léčby apendicitidy, náhlé příhody břišní, při níž dochází k zánětu apendixu. Nejprv... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

188x

Vzory dvou dopisů Odboru životního prostředí Městského úřadu

Práce obsahuje dva vzory písemné komunikace s úřady z pozice občana. Předmětem prvního dopisu je dotaz, který se týká třídění odpadu a který je adreso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Ekologie

187x

Liverpool

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

187x

Kakao (VADNY SOUBOR - NESTAHOVAT!!!)

Práce se věnuje zevrubnému představení významné plodiny - kakaa. Vysvětleno je, o jakou plodinu se jedná, odkud pochází, jaké má vlastnosti a jakým zp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství


184x

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji

Práce shrnuje informace z konference konané 16. října 2007. Uvádí témata kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a hodnocení vlivů na znečištěné ovzd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

178x

Zlomeniny - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 3/5

Práce v heslech načrtává problematiku zlomenin horní nebo dolní končetiny a jejich léčby pomocí sádrového obvazu. Objasňuje, v jakých případech se sád... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

177x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [77]