Název Goodness Staženo

Účetnictví a účetní případ

Práce přináší výklad základních pojmů, oblastí a principů účetnictví doplněný o prezentaci souvislého účetního případu. Vymezuje podstatu a funkce úče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

3x

Dlouhodobý finanční majetek

Práce se z právního i praktického hlediska zabývá dlouhodobým finančním majetkem, způsoby jeho oceňování a postupy účtování. První část vypisuje složk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Právo


2x

Základy finančního účetnictví: souvislý příklad

Seminární práce ze základů finančního účetnictví nabízí příklad z účetnictví fiktivní kovárny Viva Zlín, spol. s r. o. Nechybí rozvaha s aktivy a pas... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

2x

Případová studie Casiopea, s. r. o.

Obsahem práce je zpracování otázek k případové studii firmy. Uvedeny jsou informace o velikosti dani z příjmů, podání daňového přiznání, účetním hospo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

2x

Účetní období v účetní jednotce

Práce je zaměřena na zobrazení účetního období firmy v účetní jednotce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

2x

Vykazování dlouhodobého hmotného majetku

Práce se věnuje problematice právní úpravy účetní a daňové spotřeby dlouhodobého majetku, pro niž je charakteristické, že neprobíhá jednorázově, ale j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Právo

0x

Registrační pokladny pro EET

EET... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9