Název Goodness Staženo

Účtová třída 2 - část 3/7

Účtová třída 2 - účtování na finančních účtech. Jedná se o osmdesát účetních případů i s řešením. Předchozí část naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

53x

Účtová třída 3 - část 4/7

Účtová třída 3 - jde o 81 účetních příkladů s řešením: Dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy a zahraniční platební styk, účtov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

59x

Účtová třída 4 - část 5/7

Účtová třída 4: 80 účetních případů s řešením (účtování individuálního podnikatele, účtování v obchodní společnosti, účtování rezerv, účtování ve veře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

42x

Účtová třída 5 - část 6/7

Procvičení účtování nákladů - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, jiné provozní náklady, odpisy, finanční i mimořádné náklad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

34x

Účtová třída 5 - část 6/7

Procvičení účtování výnosů - tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu vnitropodnikových zásob, aktivace, jiné provozní výnosy, finanční výnosy, mi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

29x

Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím pro živnostníka

Jedná se o zpracované zadání ze 4. ročníku SŠ, kde jde o porovnání účetnictví a daňové evidence z pohledu zákonných podmínek jejich vedení. Současně j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

41x

Dlouhodobý majetek

Práce se zabývá dlouhodobým nehmotný a hmotným majetkem, který charakterizuje. Popisuje jeho pořízení, odepisování a vyřazení z provozu. Dlouhodobý hm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

54x

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - vypracovaný příklad

Tato práce obsahuje vypracovaný příklad pro odpis dlouhodobého hmotného majetku. Na základě zadání, kdy podnikatel koupil v roce 2008 transportní zaří... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

988x

Popis průběhu praxe

Seminární práce popisuje den po dni průběh praxe žákyně střední školy, která dostala nabídku zaměstnání v restauraci jako účetní. Kromě historie vesni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

27x

DTSS - Účetní doklady

Práce se zabývá přehledem účetních dokladů, jejich druhy, obsahem, náležitostmi, vyhotovováním, opravami a oběhem. Na konci je uveden testík, který by... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

94x
«  1  2