Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy
Název Goodness Staženo

Aféra Watergate

Seminární práce podrobně zkoumá pozadí aféry, jež stála za politickým pádem amerického prezidenta Richarda Nixona. Popisuje chronologický průběh všech... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie, Žurnalistika a mediální vědy


18x

Historie tisku ve Francii - francouzsky

Jedná se o stručný historický přehled tiskovin od prvopočátků tisku až do konce 20.stol ve Francii.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Humanitní cizojazyčné práce

17x

Když není o čem psát aneb váš názor na novináře v „okurkové sezoně" - esej

Úvaha o žurnalistice v době, kdy je tzv. okurková sezona, kdy není o čem psát. Nejdříve je vysvětlen pojem okurková sezona, poté se autor zamýšlí nad ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

17x

Stylistická analýza anglického novinového článku z pohledu koheze a koherence textu - anglicky

Jedná se o seminární práci v angličtině, která se věnuje stylistické analýze anglického novinového článku z pohledu koheze a koherence textu. Obsahem ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Humanitní cizojazyčné práce

16x

Proces s Miladou Horákovou: analýza dobových materiálů

Tato práce se podrobně věnuje analýze dobových materiálů souvisejících s propagandistickou kampaní kolem procesu s Miladou Horákovou a dalšími dvanáct... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie, Žurnalistika a mediální vědy

13x

Inzerát - stylistický rozbor

Práce obsahuje stylistický rozbor inzerátu na výuku španělštiny. Analyzována je grafická stránka inzerátu a jeho vizuální podoba. Rovněž jsou obsaženy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Žurnalistika a mediální vědy

12x

Mediální analýzy

V práci jsou vysvětleny pojmy mediální analýza a monitoring médií. Dále se zde píše o metodice, kterou používají firmy nabízející mediální analýzy, a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

12x

Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny - uplatňování etického kodexu

Tato práce se věnuje problematice uplatňování etického kodexu v Mladé Frontě Dnes a Lidových novinách. Autorka práce nejprve četla několik dnů zmíněná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

10x

Etika diváka - esej

Tato esej se zamýšlí nad postavením a funkcí médií a jejich diváků v dnešní společnosti. Ukazuje na skutečnou úlohu diváka ve formování médií a mediál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

10x

Vybrané problémy právní regulace médií

Seminární práce se zabývá kauzou billboardů karikaturisty Štěpána Mareše. Tato, na první pohled zajímavá kampaň, vzbudila během předvolebního období v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

9x
«  1  2  3  4  5  »