Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl
Americká literatura do 20. století (37) Americká literatura od 20. století (211) Asijská literatura do 20. století (20) Asijská literatura od 20. století (9) Australská literatura od 20. století (5) Česká literatura do 20. století (445) Česká literatura od 20. století (756) Evropská literatura do 20. století (579) Evropská literatura od 20. století (430) Ostatní literatura do 20. století (16) Ostatní literatura od 20. století (25) Profi práce (598)
Název Goodness Staženo

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Práce stručně seznamuje s dílem Báječná léta pod psa od českého spisovatele Michala Viewegha. Nejprve uvádí několik informací o autorovi a dále se zab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

3649x

Karel Čapek: Bílá nemoc

Práce velmi povrchně zmiňuje život Karla Čapka. Poté stručně shrnuje děj Bílé nemoci a její hlavní myšlenky. Obsahuje i ukázky z díla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

3647x

Giovanni Boccaccio: Dekameron

O autorovi. Základní charakteristika: Kniha obsahuje sto novel, spojených rámcovým příběhem. Rámcový příběh. Doba a místo děje. Stručný obsah: První d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3643x

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Text seznamuje s komedií Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Obsahuje životopis autora. Věnuje se charakteristice postav a popisu děje. V závěru j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3547x

Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně

Tato práce se věnuje dílu Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Poměrně podrobně se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

3471x

Guy de Maupassant: Kulička

Práce obsahuje děj a rozbor jedné z povídek francouzského představitele naturalismu Guye de Maupassana, přičemž součástí textu je i autorův stručný ži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3395x

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Jedná se o stručný rozbor díla Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Autor uvádí začlenění spisovatele do světového kontextu. Žánrově dílo zařazuje a sezna... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3325x

Viktor Dyk: Krysař

Práce nejprve charakterizuje dané postavy. Poté se snaží zodpovědět otázky týkající se Krysařova řešení problému. Vysvětluje také symboliku některých ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

3284x

George Bernard Shaw: Pygmalion - rozbory děl ke státní maturitě 6/8

Práce formou literárního rozboru ke státní maturitě z českého jazyka seznamuje s dramatem Pygmalion George Bernarda Shawa. Shrnuje nejprve autorův živ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3199x

Romain Rolland: Petr a Lucie

Jedná se o práci, která zachycuje hlavní děj novely Romaina Rollanda - Petr a Lucie. Představen je i autor knihy samotný.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

3179x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [254]